Gothaer Finanzholding poinformował o przejęciu większości udziałów w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń. W wyniku przeprowadzonej ostatnio transakcji pod kontrolą towarzystwa ubezpieczeniowego z Kolonii znalazło się ponad 75 procent głosów z akcji PTU.

Dotychczas udział niemieckiej firmy w akcjonariacie polskiego ubezpieczyciela plasował się poniżej pięćdziesięciu procent. Dzięki uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (15 listopada) możliwe stało się przekroczenie tego progu. 2 grudnia Gothaer ogłosił, że przejmuje wszystkie udziały w PTU, które należą do grupy inwestycyjnej Techwell.

0Jest to trzeci etap przejęcia PTU, która to transakcja, jak tłumaczy firma z Niemiec, stanowi element realizacji strategii ekspansji na rozwijający się rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszym etapem było kupno 45,42% udziałów będących w posiadaniu dwóch spółek-córek należących do CIECH za uzgodnioną cenę zakupu 136,27 mln zł (ok. 34 mln euro). W październiku (drugi etap) Gothaer przejął 4,05% udziałów w PTU należących do spółki Swisspol Capital. Obecnie nabył pozostałe 25,01% akcji, które dotychczas znajdowały się w posiadaniu grupy inwestycyjnej Techwell oraz spółki Investa Inwestycje. W wyniku przeprowadzonych transakcji Gothaer posiada aktualnie 74,49% udziałów w PTU i 75,52% prawa głosów z akcji. Niemiecki ubezpieczyciel poinformował w oficjalnym komunikacie, że z trzecim znaczącym akcjonariuszem PTU, Polskim Towarzystwem Reasekuracji, prowadzone są „zaawansowane rozmowy dotyczące kształtu przyszłej współpracy”. Warto podkreślić, że przejęcie PTU jest pierwszą akwizycją w trwającej od 1820 roku historii Gothaer.

Co się zmieni w PTU

Jakie będą losy spółki pod rządami nowego właściciela? W rozmowie z Bożeną Dołęgowską – Wysocką, redaktor naczelną „Gazety Ubezpieczeniowej”, Jürgen Meisch, członek zarządu Gothaer Finanzholding AG (współodpowiedzialny za inwestycje firmy, przyszły przewodniczący rady nadzorczej PTU) stwierdził, że pierwszym krokiem będzie podwyższenie kapitału spółki, aby poziom wypłacalności znalazł się na poziomie rynkowym.. Zapowiedział również, że w ciągu najbliższych lat towarzystwo będzie się starało obniżyć zbyt duży, zdaniem nowego większościowego akcjonariusza, udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu, poprzez m.in. wprowadzenie innych produktów do oferty. Postanowiliśmy również utrzymać markę. Jürgen Meisch zapewnił też, że firma będzie dalej działać jako PTU, dodana zostanie jednak informacja, że spółka należy do grupy Gothaer.. Prezesem spółki ma pozostać dotychczasowy szef, Olgierd Jatelnicki.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *