2 stycznia działalność operacyjną zainaugurowała Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert. Jej głównym celem będzie skoncentrowanie kompleksowej obsługi w zakresie likwidacji szkód Compensy TU, Benefii TU, InterRisk TU, oraz PZM TU (są one udziałowcami spółdzielni) w ramach jednego podmiotu. VIG Ekspert deklaruje, że jej działania będą ukierunkowane na standaryzację procesów likwidacji szkód, podniesienie efektywności oraz poprawę jakości nadzoru i zarządzania strukturą.

Od 1 stycznia VIG Ekspert przejął struktury rzeczoznawcze (ok. 150 rzeczoznawców) od spółki Auto-Ekspert i call center (50 pracowników) od spółki Capitol. W kolejnych fazach rozwoju spółdzielnia zajmie się także likwidacją merytoryczną szkód Compensy, Benefii i PZM, następnie – w połączeniu z projektem centralizacji – włączone zostaną struktury likwidacji szkód InterRisk. Zakłada się, iż docelowa struktura organizacyjna VIG Ekspert zostanie ukształtowana do końca bieżącego roku, i będzie skupiała około 700 osób.

Decyzją rady nadzorczej VIG Ekspert na stanowisko prezesa zarządu powołano Michała Makarczyka. Funkcje zastępców prezesa zarządu objęli Robert Kruszewski i Marcin Sierant. Na członków zarządu powołano Piotra Kaczanowskiego i Lecha Mrozowskiego.

W radzie nadzorczej SU VIG Ekspert zasiadają: Franz Fuchs, Jan Bogutyn, Paweł Bisek oraz Klaus Eberhart.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *