W pierwszej połowie tego roku o 1,2 mld zł wzrosły przychody ze składek towarzystw ubezpieczeń na życie. W przypadku firm majątkowych wzrost ten wyniósł 0,6 mld zł – oszacował „Dziennik Gazeta Prawna” na podstawie danych 10 największych towarzystw z każdego z sektorów.

„DGP” pisze, że zakłady z działu I zanotowały spadek kwoty wypłaconych odszkodowań o – 300 mln zł, natomiast w dziale II wskaźnik ten wzrósł o 100 mln zł. Wzrosły także wyniki techniczne towarzystw (z obu segmentów). Spadły natomiast zarobki towarzystw majątkowych. Firmy życiowe zanotowały natomiast stosunkowo niewielki wzrost zysków.

Więcej na ten temat w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w artykule Elżbiety Glapiak zatytułowanym: „Ubezpieczycielom coraz trudniej idzie sprzedaż polis”, pod adresem:rnhttp://serwisy.gazetaprawna.pl/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *