Trzy kwartały tego roku były udanym okresem dla InterRisk. Większość najważniejszych wskaźników ubezpieczyciela uplasowała się na wyższym poziomie od odnotowanego rok wcześniej.

Na koniec września 2011 r. przypis składki brutto towarzystwa wyniósł 823,37 mln zł. Był to rezultat o 5,12% lepszy od uzyskanego przed rokiem (783,26 mln zł). Najszybciej rosnącymi liniami biznesowymi były ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (grupa 13), w których przychody ze składek były o 45,6% wyższe od wykazanych po 3 kwartałach 2010 r. (50,68 mln zł wobec 34,8 mln zł rok wcześniej), oraz ubezpieczenia majątkowe z grup 8 (26,27 mln zł wobec 19,62 mln zł) i 9 (63,94 mln zł wobec 47,76 mln zł), gdzie odnotowano wzrost przypisu powyżej 34%.

Tradycyjnie największy przypis wygenerowały komunikacyjne ubezpieczenia OC (328,08 mln zł wobec 323,21 mln zł przed rokiem;+1,51%) i AC (116,94 mln zł wobec 110,01 mln zł;+6,29%)

Spadły natomiast zarobki InterRisk. Na dzień 30 września wynik finansowy netto spółki osiągnął poziom 41,24 mln zł wobec 42,92 mln zł rok wcześniej (- 3,93%). W porównaniu z dziewięcioma miesiącami ubiegłego roku wyraźnie poprawił się z kolei wynik techniczny spółki, który na koniec III kw. 2011 r. wyniósł 7,06 mln zł (4,68 mln zł przed rokiem;+50,79%). Łączna kwota odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez InterRisk na koniec września tego roku wyniosła 421,57 mln zł (356,96 mln zł rok wcześniej;+18,1%).

Ubezpieczyciel poprawił wskaźnik szkodowości brutto z 63,9% po 9 miesiącach 2010 r. do 62,3% rok później. Niższe były także wskaźniki kosztów administracyjnych i akwizycji. Wszystko to wpłynęło na poprawę wskaźnika zespolonego netto, który wyniósł 98,7% wobec 99% po 9 miesiącach 2010 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *