W ubiegłym roku oba sektory działalności ubezpieczeniowej solidarnie odnotowały wzrost zarobków netto i przychodów ze składek. Towarzystwa zwiększyły także swoje nakłady na al akwizycje – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego, podsumowującego osiągnięcia polskiego rynku ubezpieczeń w 2012 roku.

Ubiegły rok był kolejnym, w którym wzrosła łączna wartość sektora asekuracyjnego. Z zestawienia KNF wynika, że w 2012 r. łączny przypis składki towarzystw z polskiego rynku z wyniósł 62.642,62 mln zł – o 9,66% więcej, niż w 2011 r. (57.122,49 mln zł). Wyraźnie lepsze były również zarobki ubezpieczycieli – na koniec ubiegłego roku zsumowany wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 6626,06 mln zł wobec 6001,31 mln zł w roku poprzednim (+10,41%).rnrn2012 był drugim z rzędu rokiem, w którym poprawiła się rentowność techniczna zakładów. W ub.r. wynik techniczny wyniósł 4180,89 mln zł, podczas gdy w 2011 r. wskaźnik ten uplasował się na poziomie 3640,7 mln zł (+14,84%). Minimalnie wzrosła łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto – z 39.807,02 mln zł w 2011 r., do 39.961,55 mln zł w 2012 r. (+0,39%). W ubiegłym roku koszty ubezpieczycieli zwiększyły się o ponad 1,2 mld zł (+9,88%)w stosunku do rezultatu odnotowanego w roku poprzednim (13.409,46 mln zł wobec 12.203,39 mln zł w 2011 r.). W głównej mierze był to efekt prawie miliardowego wzrostu kosztów akwizycji.

Dział I

Prawie 10% wzrost rocznej wartości polskiego rynku był przede wszystkim zasługą osiągnięć sektora ubezpieczeń na życie. Na koniec 2012 r. przypis składki brutto działu I wyniósł 36.377,4 mln zł wobec 31.831,59 mln zł w 2011 r. (+14,28%). W ub.r. zahamowany został notowany w ostatnich latach spadek zarobków ubezpieczycieli z działu I. Z danych KNF wynika, iż roczny wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 3239,17 mln zł – o +11,15% wyższym od wykazanego w roku poprzednim (2914,22 mln zł). Spadła natomiast łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto. Na koniec ub.r. wskaźnik ten wyniósł 25.916,65 mln zł wobec 26.069,11 mln zł rok wcześniej (- 0,59%). Wynik techniczny sektora życiowego w 2012 r. to 3461,78 mln zł (3342 mln zł przed rokiem, +3,58%). O ponad 800 mln zł (+14,5%) wzrosły także koszty działalności ubezpieczeniowej działu I także wzrosły: z 5547,84 mln zł w 2011 r. do 6352,37 mln zł na koniec ub.r. (+6,26%). Był to efekt większych o prawie 700 mln zł niż rok wcześniej kosztów akwizycji.

Dział II

Z kolei w dziale II dwunastomiesięczny przypis składki brutto wyniósł 26.252,21 mln zł. Rok wcześniej było to 25.290,9 mln zł (+3,85%). Łączny wynik finansowy netto towarzystw z działu II zamknął się w kwocie 3386,89 mln zł (3087,09 mln zł przed rokiem,+9,71%). Wzrosła także wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w ub.r. na koniec 2012 r. wyniosła ona 14.044,9 mln zł wobec 13.737,91 rok wcześniej (+2,23%). Udziałem sektora non-life stała się także zdecydowana poprawa wyniku technicznego. W 2012 r. dział II wykazał WT na poziomie +719,11 mln zł w porównaniu do 298,7 mln zł w 2011 r. (+140,75%). Koszty działalności ubezpieczeniowej rynku majątkowego w Polsce w 2012 r. wyniosły 7057,09 mln zł wobec 6655,55 mln zł rok wcześniej (+6,03%). Podobnie jak w przypadku działu I, tak i tu głównym czynnikiem wzrostu były wyższe koszty akwizycji (o niemal 300 mln zł rok do roku).

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *