Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport poświęcony klauzulom abuzywnym (niedozolonym) w działalności ubezpieczeniowej. Intencją autorów opracowania było zaprezentowanie specyfiki i charakteru kontroli abstrakcyjnej wzorców umowy, przeprowadzanej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz stworzenie pomocniczego narzędzia do oceny określonych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem ich abuzywności lub ich tożsamości co do treści lub celu z zapisami umownymi uprzednio wpisanymi do rejestru postanowień.

Przedmiotem dokumentu jest omówienie niedozwolonych klauzul w działalności ubezpieczeniowej, które dotychczas zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Oprócz tego raport prezentuje syntezę stanowisk stron postępowania oraz przedstawienie motywów, którym kierował się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzając abuzywność określonego postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

W dokumencie pokazane zostały również te postanowienia OWU, których SOKiK nie uznał za niedozwolone w obrocie z konsumentami.

Wraz z raportem Rzecznik Ubezpieczonych przygotował także tabelaryczny wypis postanowień OWU wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych z zakresu działalności ubezpieczeniowej. RU zapowiada, że formuła opracowania będzie otwarta, stale będzie uzupełniany o nowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, które zostały zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełna treść raportu Rzecznika Ubezpieczonych jest dostępna pod adresem:rnhttp://www.rzu.gov.pl/…rnnatomiast załącznik został udostępniony pod adresem:

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *