Rzecznik Ubezpieczonych, w ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, rozpatrzył negatywnie aż ponad 60 % skarg złożonych przez konsumentów.

Jak podaje Gazeta Bankowa, największy odsetek skarg, bo aż 35,5%, dotyczy towarzystw ubezpieczeniowych oferujących obowiązkowe ubezpieczenia OC. Tuż za nimi uplasowały się instytucje sprzedające ubezpieczenia na życie -15,2 %. Pozostałe dotyczą OC w życiu prywatnym oraz zawodowym, ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rzecznik Ubezpieczonych, przez okres pierwszych dziewięciu miesięcy, wydał jedynie 1687 pozytywnych opinii, zaś negatywnych aż 2560.

Kierowcy pojazdów mechanicznych w tym roku złożyli do Rzecznika Ubezpieczonych 6212 skarg. Najczęściej dotyczą one obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz składki ubezpieczeniowej (np. podwójnego ubezpieczenia, zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczenia przy sprzedaży samochodu).

W przypadku ubezpieczeń na życie wpłynęło łącznie 947 skarg do Rzecznika. Najczęściej odnoszą się one do umów zawartych przed rokiem 1989, które dotyczą niskiej kwoty ustalonego świadczenia z tytułu ubezpieczenia posagowego lub ubezpieczenia renty odroczonej. Pozostałe obejmują umowy zawarte po 1989 roku. W tym przypadku Polacy skarżą się na odmowne uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, w przypadku kiedy zdarzenie nie mieściła się w granicach ochrony ubezpieczeniowej wytyczonej przez umowę lub kiedy ubezpieczony nie podał prawdziwych informacji dotyczących aktualnego zdrowia.

Źródło: Gazeta Bankowa; Ubezpieczenie.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *