Rzecznik ubezpieczonych chce, by każdy dokument, nawet wydruk komputerowy, potwierdzający opłacenie składki OC komunikacyjnego był dowodem zawarcia ubezpieczenia. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów, według której potwierdzeniem zawarcia umowy jest tylko oryginalny dokument z pieczątką i podpisem ubezpieczyciela, policjanci kwestionują potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki wydrukowane za pomocą komputera na domowej drukarce. Według nich, dokumenty ubezpieczeniowe w postaci wydruku komputerowego lub skanu, mogą być łatwo podrabiane.

Rzecznik ubezpieczonych chce zmiany wykładni MF. Zgłosił wniosek, aby w ramach prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego opracować propozycje nowelizacji prawa tak, aby każdy dokument potwierdzający opłacenie składki OC ubezpieczenia komunikacyjnego uznawany był za dowód spełnienia ustawowego obowiązku. Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Link4 akcentuje, że o ważności dokumentu ubezpieczeniowego decyduje jego merytoryczna zawartość, określona w rozporządzeniu ministra finansów, a nie pieczątki i podpis, o których rozporządzenie nie wspomina. Zgadza się także z wyrażoną w tej sprawie opinią rzecznika ubezpieczonych, iż niespójność przepisów prawa lub zawiłe jego interpretacje nie powinny w żadnym wypadku stanowić dodatkowego obciążenia dla klientów Jarosław Mastalerz, prezes BRE Ubezpieczenia, podkreśla, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, potwierdzenie komunikacyjnego ubezpieczenia OC wysyłane drogą elektroniczną przez jego firmę do klientów, po wydrukowaniu i podpisaniu przez klienta jest ważne. W jego opinii nie są potrzebne nowe przepisy, ale niezbędne jest pismo Ministerstwa Finansów do policji wyjaśniające całą kwestię. Uważa, że resort powinien jasno stwierdzić, że potwierdzenie zawarcia OC komunikacyjnego, wystawione przez towarzystwo i kupione skutecznie przez internet, jest zgodne z prawem. Możliwość wydrukowania potwierdzenia zawarcia umowy z internetu stworzyli ubezpieczyciele sprzedający polisy on-line czy przez telefon dla tych klientów, którzy wyboru ubezpieczyciela i zakupu ubezpieczenia dokonują w ostatniej chwili. Ideą przewodnią rozwiązania było umożliwienie poruszania się pojazdem do czasu otrzymania dokumentów zwykłą pocztą. Czasami jest to potwierdzenie zawarcia umowy (w Supermarkecie Ubezpieczeń Samochodowych mBanku i BRE Ubezpieczenia) lub dowód opłacenia składki za polisę (Inteligo). rnrnPotwierdzenie posiadania umowy OC można wydrukować, gdy jest ona zawarta z towarzystwami takimi, jak np.: Link4, BRE Ubezpieczenia, Allianz, Benefia, MTU, Inteligo/PZU Źródło: Gazeta Prawna www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *