Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2005 r. (sygn. IIICZP 99/04), przepis art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych….., nie ma zastosowania, jeżeli właścicielem uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego i pojazdu kierowanego przez sprawcę szkody jest bank kredytujący, na który przewłaszczono własność tych pojazdów lub finansujący na podstawie umowy leasingu, którzy oddali je w posiadanie zależne.

Uchwała ta została podjęta w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych, we wniosku z dnia 20 grudnia 2004 r.

 Źródło: Prawo Asekuracyjne 3 (48) 2006 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *