Wartość odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczycieli osobom fizycznym z tytułu OC komunikacyjnego wyniosła w 2006 roku 2,46 mld zł. Z tej kwoty około 740 mln zł wypłacone zostało na podstawie wyliczeń kosztorysowych. Do tej pory firmy ubezpieczeniowe nie uwzględniały przy tej formie wypłaty odszkodowania podatku VAT. Według ostrożnych szacunków, w 2006 roku dzięki stosowaniu tej praktyki firmy ubezpieczeniowe mogły zaoszczędzić nawet ponad 160 mln zł. Teraz będą musiały zwrócić te pieniądze poszkodowanym. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 maja br. , odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

Ta praktyka była kwestionowana przez Komisję Nadzoru Finansowego od początku jej działalności jako naruszającą przepisy prawa i interes uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele, o czym pisała niedawno „Gazeta Ubezpieczeniowa”, w zdecydowanej większości ignorowali oświadczenia Komisji. Tylko jeden zakład ubezpieczeń – Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych – zastosował się do uchwały KNF. Wobec innych firm zostały lub w najbliższym czasie będą zastosowane środki nadzorcze nakazujące wypłatę odszkodowań z uwzględnieniem VAT.

Orzeczenie Sądu Najwyższego zaboli firmy ubezpieczeniowe jeszcze z jednego powodu. Niekorzystne dla ubezpieczycieli stanowisko SN oznacza również, że będą musiały zwrócić należne pieniądze poszkodowanym w latach ubiegłych.

Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF nie ukrywa, że jego zdaniem w tej sprawie firmy ubezpieczeniowe od dawna grały na zwłokę. W obecnej sytuacji KNF oczekuje, że stosowane przez ubezpieczycieli praktyki ulegną zmianie, bo decyzja Sądu Najwyższego jest ostateczna, bez możliwości odwoławczych. Dajnowicz zapowiada, że jeśli ubezpieczyciele nie zmienią szybko swojego postępowania, Komisja będzie podejmować działania mobilizujące, np. w postaci kar pieniężnych. Według obliczeń towarzystwa ubezpieczeniowe w 2006 roku zaoszczędziły 160 mln zł na nieuwzględnianiu VAT przy wypłatach na podstawie kosztorysu.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *