Podczas wczorajszego ( 20 czerwca ) posiedzenia Senatu senator Andrzej Łuczycki (PO) złożył wniosek o odrzucenie uchwalonej w maju nowelizacji ustawy, wprowadzającej finansowanie leczenia ofiar wypadków drogowych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, czyli tzw. „podatek Religi". Łuczycki powiedział, że jego zdaniem rząd powinien przygotować taką ustawę i takie rozwiązania, które nie narażałaby senatorów i państwa na odrzucenie przez Trybunał Konstytucyjny. Ze swoim kolegą klubowym zgodził się inny senator PO Władysław Sidorowicz, który stwierdził że szanse, by ustawa obroniła się w Trybunale Konstytucyjnym są niewielkie. Już wcześniej biuro legislacyjne Senatu stwierdziło, że nowelizacja budzi zastrzeżenia zarówno konstytucyjne, jaki legislacyjne.

Propozycja rządowej nowelizacji przepisów zakłada, że leczenie i rehabilitację ofiar wypadków drogowych będzie finansowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które mają przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia pieniądze pochodzące ze składek kierowców płaconych na obowiązkowe ubezpieczenie OC. W pierwszym roku ma to być ryczałt w wysokości 12 proc, co oznacza, że NFZ otrzymałby około 600 mln zł. Opłaty w kolejnych latach mają być uzależnione od faktycznych kosztów leczenia ofiar.

Podczas posiedzenia nie zabrakło strać pomiędzy senatorami opozycji a stroną rządową. Senator PO Mieczysław Augustyn chciał uzyskać informacje, na ile nowelizacja ustawy przyczyni się do poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, który był obecny na posiedzeniu odparł, że zadaniem rządu jest zwiększanie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), natomiast opozycja chciałaby je tylko rozdzielać.

Podczas prac nad ustawą ze strony ubezpieczycieli napływały ostrzeżenia przed ryzykiem podwyższenia składek OC nawet o 18 proc., przy ryczałcie wynoszącym 12 proc. Wskazywali na rozwiązania stosowane w innych krajach, w których opłaty na leczenie ofiar wypadków są podatkiem, łatwiejszym i precyzyjniejszym do stosowania.

Odmienne stanowisko zajęło Ministerstwo Zdrowia. Resort twierdził, że ustawa nie wprowadzi dodatkowych obciążeń, a ma jedynie egzekwować prawo do pokrycia przez sprawcę wypadku kosztów leczenia. Według szacunków MZ, zmiana przepisów spowodowałaby, iż do NFZ dodatkowo wpłynęłoby 480-500 mln zł w br. Pieniądze te byłyby przeznaczone tylko na leczenie ofiar wypadków. Według wyliczeń Polskiej Izby Ubezpieczeń, koszty leczenia ofiar wypadków wynoszą rocznie 218 mln zł; po uwzględnieniu pomocy przedszpitalnej i ewentualnych zmian cen nie powinny przekraczać 300 mln zł. Do tych szacunków przyjęto dane opolskiego NFZ (na wyliczeniach z woj. opolskiego bazowało wcześniej również Ministerstwo Zdrowia), dane z Komendy Głównej Policji oraz dane z uzasadnienia do projektu.

Głosowanie nowelizacji w Senacie zaplanowano na czwartek.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *