Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna wprowadza na rynek nowy produkt „Bezpieczna Firma”, skierowany do Małych i Średnich Firm. Przedsiębiorcy, którzy z niego skorzystają mogą ubezpieczyć stałe oraz podwyższone koszty działalności na wypadek przerwy w działalności gospodarczej, spowodowanej szkodą wynikającą ze zdarzeń losowych. Dodatkowo „Bezpieczna Firma” oferuje możliwość ubezpieczenia spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz znacząco rozszerza zakres ubezpieczenia OC dla różnych branż.

Nowy produkt ubezpieczeniowy Signal Iduna jest dostępny dla szerokiego grona przedsiębiorców z sektora MSP i oferuje kompleksowe ubezpieczenie prowadzonej działalności. Oprócz standardowych zapisów dotyczących ubezpieczenia maszyn czy urządzeń elektrycznych, odszkodowania w przypadku aktów wandalizmu oraz ubezpieczenia maszyn przenośnych poza miejscem ubezpieczenia, wprowadzono kilka unikatowych opcji. Zalicza się do nich ubezpieczenie stałych kosztów działalności gospodarczej, ubezpieczenie drobnych prac remontowo-budowlanych a także ubezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych przez przedsiębiorcę kredytów i pożyczek. Jego dodatkowym wyróżnikiem na tle konkurencji jest duży zakres ochrony dedykowany dla branż: handlowej, usługowej, produkcyjnej, budowlanej oraz turystycznej.

„Polisa „Bezpieczna Firma” obejmuje również odpowiedzialność cywilną, rozszerzoną o nowe ryzyka. Firmy budowlane mogą liczyć m.in. na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach, a restauracje, w ramach pakietu, mają zapewnione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z zatruć pokarmowych. Polisa zawiera również całkowicie nowe, nie występujące wcześniej w tego typu produktach, klauzule. Są nimi: ochrona ubezpieczeniowa szkód estetycznych, polegających na pomalowaniu, umieszczeniu napisów lub innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu oraz wybranych szkód, które są bezpośrednim następstwem terroryzmu. Ponadto „Bezpieczna Firma” w ramach dodatkowej opcji zapewnia ochronę w postaci ubezpieczenia zdrowotnego powypadkowego dla właścicieli firm i ich pracowników.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *