4793 skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpłynęło w ciągu 3 kwartałów ubiegłego roku do Rzecznika Ubezpieczonych. Najwięcej z nich, bo 2981 dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności obowiązkowego OC (40,6%). Ubezpieczenia AC dotyczyły 642 skargi.

Skargi dotyczyły przede wszystkim: podwójnego ubezpieczenia OC, problemów ze zwrotem niewykorzystanej składki, wysokości składek a także opłat karnych za brak OC.

 za: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 5 (408) 30.01.2007

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *