Rzeczpospolita podaje, że w 2006 r. do KNF wpłynęło prawie 1100 skarg. Na podstawie danych Komisji, gazeta ta opracowała tabelę reklamacji, w której uwzględniony został stosunek wniesionych skarg do zebranych przez towarzystwo składek. Na czele listy, wśród towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe (w tym komunikacyjne) znajduje się TUZ oraz Link4.rn

Pozostałe firmy to ubezpieczyciele zajmujący się tzw. życiówką, czyli: Polisa Życie, Benefia Życie i Axa Życie.

Najczęstsze skargi, to sprawy związane z odszkodowaniami z polis OC komunikacyjnego, w tym głównie zaniżone, zdaniem klientów, wpłaty, a ponadto pomniejszanie wypłat o podatek VAT, odmowy udostępnienia akt dotyczących wypadku oraz nieprecyzyjne sformułowania w umowach autocasco.

Za: Rzeczpospolita nr 125 z 30.05.2007

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *