W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarzają się przypadki porwań i wymuszeń, w samej tylko Polsce dochodzi średnio do jednego porwania biznesmena dziennie. Najczęsiej ofiarą porwań padają osoby należące do klasy średniej. Potencjalne ofiary porwań zazwyczaj pracują w dobrze rozpoznawalnych spółkach, jeżdżą luksusowymi samochodami a ich dzieci uczęszczają do elitarnych szkół. Porywaczami mogą być sąsiedzi, byli współpracownicy lub kontrahenci, jak również zorganizowane grupy przestępcze.

Na akty przemocy narażeni są również biznesmeni i pracownicy często podróżujący i przebywający na placówkach, szczególnie w krajach Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki lub Ameryki Łacińskiej.

W celu zminimalizowania skutków będących następstwem porwania, warto pomyśleć o wykupieniu specjalnego ubezpieczenia Firmy od Ryzyk Wymuszenia (Crisis Management), które nie tylko pokryje poniesione koszty związane z okupem, ale również zapewni profesjonalną opiekę wykwalifikowanych osób zajmujących się porwaniami i wymuszeniami.

Jakie zdarzenia mogą zostać objęte takim ubezpieczeniem?. Przede wszystkim, są to:

– Uprowadzenie lub domniemanie uprowadzenia osoby ubezpieczonej w celu żądania okupu.

– Wymuszenie

– Bezprawne zatrzymanie

– Nieprawne uwięzienie przez agencje rządowe lub grupy powstańcze

– Piractwo

– Bezprawne przetrzymywanie Osoby Ubezpieczonej pod przymusem podczas podróży samolotem, pojazdem mechanicznym lub jednostką pływającą.

Co gwarantuje takie ubezpieczenie?

Zwrot kosztów okupu.

Zwrot kosztów straconego okupu.

Koszty wycofania produktów.

Wyrównanie strat wynikających z przerwania działalności.

Pomoc konsultantów i negocjatorów dostępnych 24 godziny/dobę.

Świadczenie w przypadku śmierci lub utraty części ciała wynikające z ubezpieczonego zdarzenia.

Koszty sądowe, ugody i obrony.

Wszelkie wydatki związane z ubezpieczonym zdarzeniem: wynagrodzenia, osobiste straty finansowe, koszty usług medycznych, odpoczynku i rehabilitacji, koszty podróży i zakwaterowania, odsetki od pożyczek, nagrody, tłumaczy, honoraria oraz inne rozsądnie poniesione i konieczne wydatki.

Tak wiec, być może nie jest to oferta dla przeciętnego, polskiego biznesmena i firmy raczej małej wielkości ale osoby, zarabiające „nieco więcej niż średnia krajowa”, mogą a być może nawet powinny, poważnie zastanowić się nad ewentualnym zakupem odpowiedniej polisy. W końcu coraz szybciej doganiamy Europę i Świat ale również z całym bagażem konsekwencji.

Remigiusz Macyszyn

www.DobryBroker.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *