Takiego rozwoju wypadków spodziewała się chyba większość analityków rynku ubezpieczeniowego: Sąd Apelacyjny w Brukseli odrzucił w dniu dzisiejszym wniosek Rzeczpospolitej Polskiej o anulowanie, wydanego na korzyść Eureko, Wyroku Częściowego Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie.

Jak poinformowało Eureko, Sąd Apelacyjny podzielił wnioski sądu pierwszej instancji, który w wyroku z 23 listopada 2006 roku orzekł, że argumenty przedstawione przez stronę polską nie miały żadnego uzasadnienia.

Jak głosi komunikat Eureko: „Obecna decyzja Sądu Apelacyjnego w Brukseli ostatecznie rozstrzyga, iż nie może być mowy o jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących legalności wyroku Trybunału Arbitrażowego z 19 sierpnia 2005, jak również właściwości Trybunału do rozstrzygania tego sporu”.

W swoim komunikacie Eureko podkreśla zadowolenie z faktu, iż ustalenia postępowania arbitrażowego zostały potwierdzone. Holenderski holding informuje o rozpoczęciu drugiego etapu procedury arbitrażowej, który dotyczy ustalenia zadośćuczynienia za złamanie umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Niderlandów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Eureko dodaje, że "jest spokojne o jego ostateczny wynik".

Mniejszościowy inwestor PZU SA deklaruje chęć zakończenia sporu na drodze rozmów. W komunikacie firmy czytamy: „Niemniej, Eureko uważa, że polubowne rozwiązanie sporu jest nadal możliwe i byłoby najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych stron.”

( źródło: „Puls Biznesu” )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *