Ministerstwo skarbu i holenderska firma ubezpieczeniowa Eureko podpisały nowe memorandum, określające warunki negocjacji ugody w sprawie prywatyzacji PZU – poinformowały w środę obie strony konfliktu.

„Celem negocjacji jest wypracowanie ugody, tak aby zakończyć spór narosły w związku z umową zakupu akcji PZU z 5 listopada 1999” – napisał resort w komunikacie.

Podpisanie memorandum oznacza, że strony „wyrażają przekonanie, że polubowne zakończenie sporu, a tym samym odstąpienie od arbitrażu, wszczętego przez Eureko na podstawie umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, zawartej pomiędzy Polską i Holandią, jest wciąż możliwe i będzie zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem dla obydwu stron” – czytamy w komunikacie.

Negocjacje będą prowadzone przez ministra skarbu Aleksandra Grada i Berta Heemskerka, prezesa Rabobank Nederland – podało MSP, dodając, że strony będą korzystać z ekspertów i doradców do przygotowania analiz i szczegółowych propozycji rozwiązań finansowych i prawnych. „Negocjacje będą objęte klauzulą poufności, tj. ich treść nie będzie udostępniana stronom trzecim, a także będą prowadzone niezależnie od trwającego arbitrażu międzynarodowego” – napisano.

Pod koniec marca minister Grad podkreślił w rozmowie z PAP, że liczy na podpisanie przez Eureko memorandum, czyli propozycji Skarbu Państwa dotyczących zasad i sposobu prowadzenia negocjacji ugodowych. Zaznaczył, że mają one charakter poufny. Myślę, że jeśli mamy się porozumieć (z Eureko), to kwiecień, maj i czerwiec są miesiącami, w których powinno dojść do ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ugody. Jeśli rozmowy rozpoczną się w kwietniu, to przed wakacjami powinny się zakończyć – mówił wówczas minister skarbu.19 marca br. przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa. Obie strony zadeklarowały chęć powrotu do postępowania pojednawczego.

Pełnomocnik MSP w sprawie z Eureko Marek Miller podkreślił podczas rozprawy, że najlepszym sposobem rozwiązania sporu jest ugoda zawarta przed polskim sądem. Zaznaczył jednak, że nie na warunkach przedstawionych w połowie stycznia przez Eureko.Firma domagała się, aby MSP sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku.

Według Millera, MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia „w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów”. „MSP zwraca się tym samym do Eureko o przedstawienie nakładów, jakie ono poniosło w związku z zawartymi umowami. Skarb Państwa jest gotów do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami” – podkreśla resort skarbu.(źródło: PAP) 

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *