W Polsce średnia cena OC wynosi 100 euro i należy do najniższych w Europie. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej jest to średnio dwukrotnie więcej.rn

– Jeśli przystąpienie Polski do strefy euro spowoduje ogólny wzrost cen towarów, usług i kosztów pracy, to należy oczekiwać, że nie ominie on również polis – mówi Tadeusz Spanily, dyrektor Biura Aktuarialnego Ergo Hestia. – Nie będzie jednak to wzrost automatyczny i skokowy. W perspektywie długookresowej wartość średniej składki w naszym kraju zbliży się do wartości średniej składki w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że proces ten będzie przebiegał niezależnie od tego, czy Polska przyjmie wspólną walutę – dodaje.

Zdaniem specjalistów warto przyglądać się Słowacji, która od 1 stycznia 2009 roku wejdzie do strefy euro. To może być dla nas dobra lekcja w kontekście przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *