Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się w wypadku śmierci poszkodowanego, przysługującym najbliższym członkom rodziny, jeśli wykażą, że na skutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.  Polega ono na określeniu różnicy między sytuacją majątkową bliskich po śmierci poszkodowanego, a sytuacją w jakiej by się znaleźli, gdyby śmierć nie nastąpiła. Stosowane (adekwatne) odszkodowanie ma na celu ułatwienie przystosowania się osób bliskich do nowych warunków życia, po śmierci poszkodowanego.

źródło: kodeks cywilny, www.rf.gov.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *