Wypadek samochodowy lub stłuczka, to zdarzenia, które mogą się przytrafić każdemu użytkownikowi naszych dróg. Jednak, jeśli sprawcą takiego wypadku jest cudzoziemiec, to wówczas wiele osób zadaje sobie pytanie: co dalej ?

Jeśli do takiego zdarzenia doszło w Polsce, powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, czy sprawca posiada ważną polisę Zielonej Karty lub ważne tzw. ubezpieczenie graniczne, wystawione przez zagraniczny zakład ubezpieczeń.

Następnie należy spisać dane z polisy (nr polisy, jej okres ważności, oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego), dane posiadacza pojazdu, tj.: imię, nazwisko i adres, a także markę i nr rejestracyjny auta.

Jeżeli cudzoziemiec miał Zieloną Kartę, powinieneś tym momencie skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), czyli odpowiednim urzędem państwowym, który wskaże Ci ubezpieczyciela na terenie Polski, który przejmie na siebie obowiązki związane z likwidacja Twojej szkody.

Może też się zdarzyć, że Zielona Karta, którą dysponuje cudzoziemiec, nie będzie ważna na terytorium naszego kraju. Wówczas powinieneś się udać do dowolnego polskiego zakładu ubezpieczeń, lub bezpośrednio do innego urzędu państwowego, tj. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jeśli sprawcą wypadku był cudzoziemiec, legitymujący się ubezpieczeniem granicznym, należy wówczas skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, z którym zawarta była umowa takiego ubezpieczenia.  Jeżeli jednak takie ubezpieczenie graniczne byłoby nieważne, w tym wypadku także powinieneś udać się do UFG.

W przypadku, gdy sprawcą kolizji drogowej jest kierowca pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów UE, EOG, Szwajcarii lub Chorwacji, należy spisać wszystkie dane z posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC i skontaktować się z PBUK, które wskaże ubezpieczyciela w Polsce, który weźmie na siebie wszystkie sprawy związane z likwidacją szkody.

 

Materiał opracowany na podstawie informacji zawartych na stronie PBUK www.pbuk.gov.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *