Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA wprowadza na rynek nowy produkt inwestycyjno-rentowy Advanta. To propozycja dla inwestorów zainteresowanych zamianą całości lub części zgromadzonego kapitału na gwarantowaną rentę.

Advanta jest produktem łączącym inwestowanie z korzyściami z tego tytułu w okresie rentowym. Zbudowana jest bowiem z dwóch części: inwestycyjnej oraz rentowej. W okresie inwestycyjnym inwestor ma możliwość bezterminowego pomnażania kapitału w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, z gwarancją zachowania 100 proc. wartości wpłaconych składek na wypadek śmierci. To klient decyduje, kiedy środki zgromadzone w tym okresie przenieść do okresu rentowego i zamienić na gwarantowaną rentę – jedną z trzech oferowanych w ramach Programu Inwestycyjno-Rentowego Advanta. Inwestor ma możliwość zostania dożywotnim rentierem już od 45 roku życia.

– Projektowanie finansów osobistych wymaga świadomości tego jak sytuacja rynkowa czy decyzje inwestycyjne wpływają na zabezpieczenie potrzeb inwestora w całym okresie jego życia – nie tylko w okresie aktywności zawodowej. Przy planowaniu przyszłości oznacza to uwzględnienie wielu elementów, takich jak możliwości finansowe, skłonność do podjęcia ryzyka, wysokość oczekiwanych gwarancji finansowych, wymagany poziom zabezpieczenia finansowego dla najbliższych osób czy też okres i forma wypłaty zgromadzonego kapitału – mówi Mariusz Stoltmann, dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych STUnŻ Ergo Hestia SA.

Elastyczność Advanty pozwala na zaprojektowanie finansów osobistych w całym okresie życia inwestora – w okresie inwestycyjnym oraz w okresie rentowym.

Okres inwestycyjny

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta daje możliwość systematycznego oszczędzania lub inwestowanie poprzez wpłatę jednorazową. W momencie zawierania umowy, nie trzeba decydować, jak długo będzie trwał okres inwestycyjny. Oprócz głównego rachunku, na którym gromadzony jest kapitał istnieje możliwość założenia subkonta. Tu kapitalizowane są dodatkowe wpłaty, którymi można swobodnie dysponować – bez opłat likwidacyjnych. Ubezpieczyciel gwarantuje inwestorowi 100 proc. wartości zainwestowanej składki na wypadek śmierci.

Okres rentowy

Zgromadzony w okresie inwestycyjnym kapitał można zamienić na rentę wypłacaną natychmiast lub po dowolnie długim okresie odroczenia. Inwestor ma możliwość podzielenia środków tak, aby część z nich nadal pracowała w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, a pozostałe stanowiły bazę do wypłacanej renty. W ten sposób można wykupić jedną z trzech rodzajów rent: rentę okresową (wypłacaną w okresie od 5 do 20 lat), rentę dożywotnią lub rentę dożywotnią z 15-letnim okresem gwarantowanym. Istnieje możliwość wykupienia nawet kilku rent, wyznaczając każdorazowo inną osobę ubezpieczoną. Ergo Hestia daje gwarancję minimalnej wysokości renty, powiększaną w rocznicę polisy o udział w zyskach. Przez cały okres rentowy to Ergo Hestia ponosi ryzyko inwestycji, ryzyko gwarancji i ryzyko długowieczności ubezpieczonego.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *