uszkodzenie np. pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy ustalone wg zasad określonych w warunkach ubezpieczenia przekraczają przewidziany tam procent wartości pojazdu (np. 70%).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *