„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz aż się popsujesz”.* Któż z nas, choć raz w życiu, nie wspomniał tych słów w obliczu choroby? Niestety żyjąc w ciągłym pośpiechu, coraz częściej zapominamy o swoim zdrowiu i następstwach wynikających z jego braku.

Jak tego uniknąć? Polacy mawiają: „na chorobę nie ma rady”. Zgadza się, ale przy odpowiednim trybie życia, odżywianiu i okresowych badaniach, ryzyko zachorowania można zmniejszyć. Jak jednak uchronić się przed konsekwencjami mogącymi wystąpić w ślad za chorobą (utrata pracy czy brak wystarczających środków na odpowiednią pomoc medyczną)?

Dobrym rozwiązaniem jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej, w ramach tzw. ubezpieczeń osobowych.

Ubezpieczenia te zazwyczaj dzielimy na:

– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (ogólne, dla określonych grup zawodowych, szkolne, dla osób wyczynowo uprawiających sport, podróżne),

– zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą,

– ubezpieczenia zdrowotne w związku z nagłym zachorowaniem.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków składa się z zakresu podstawowego oraz ryzyk dodatkowych. Zakres podstawowy zawiera takie ryzyka jak: śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwały całkowity lub częściowy uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów nabycia protez środków opatrunkowych sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego oraz świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. W wersji rozszerzonej, ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie w przypadku pobytu w szpitalu, zwrot kosztów leczenia, z tytułu przebytych zabiegów chirurgicznych. Ponadto zawał serca i udar mózgu traktowany jest przez coraz większą liczbę towarzystw ubezpieczeniowych jako nieszczęśliwy wypadek.

W ostatnim czasie niektóre zakłady ubezpieczeń, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zaczęły rozszerzać dotychczasową ofertę o programy ubezpieczeń zdrowotnych, nie związanych z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków, natomiast zapewniających wypłatę świadczenia w przypadku nagłego zachorowania, zabiegów chirurgicznych, pobytu w szpitalu, badań i konsultacji medycznych, czy transportu chorych.

Ubezpieczenia osobowe cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów, ze względu na niską cenę, uproszczoną procedurę (klient nie ma obowiązku wypełniania kwestionariusza medycznego), oraz szeroki zakres ubezpieczenia, który niejednokrotnie przewyższa obecnie proponowany przez zakłady ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenia osobowe mogą być zawierane indywidualnie lub w formie grupowej. Ubezpieczenie grupowe z powodzeniem może stanowić element programu lojalnościowego prowadzonego przez firmę w stosunku do pracowników.

Co nam daje ubezpieczenie osobowe? Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczenie gwarantuje nam wypłatę świadczeń, dzięki którym w mniejszym stopniu odczujemy skutki finansowe nieszczęśliwego wypadku, czy też nagłego zachorowania. Musimy zdać sobie sprawę, że będąc na zwolnieniu lekarskim tracimy aż 20% naszych przychodów miesięcznie, natomiast stałe zobowiązania jak kredyty, czy rachunki pozostają bez zmian. Mając polisę ubezpieczeniową, możemy również czuć się pewniej podczas urlopu, gdyż coraz więcej programów ubezpieczeniowych gwarantuje nam pokrycie kosztów związanych z transportem poszkodowanego, czy chorego do jego miejsca zamieszkania.

Oczywiście możemy również wykupić pakiet usług medycznych w prywatnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, który zapewnia nam pomoc lekarzy specjalistów, czy wykonanie okresowych badań, bez tracenia czasu w długich kolejkach. Jednakże taka forma będzie dla nas raczej uzupełnieniem opieki medycznej, gwarantowanej przez Państwo i w żadnym stopniu nie zagwarantuje nam świadczeń finansowych wynikających z posiadania polisy ubezpieczeniowej. Ponadto ubezpieczenie gwarantuje nam wypłatę świadczeń, również podczas pobytu za granicą.

Nie mamy pełnego wpływu na nasze zdrowie, ale możemy w pełni uchronić się przed finasowymi skutkami jego utraty. Skontaktujmy się więc z wykwalifikowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który z pewnością doradzi nam ubezpieczenie odpowiadające naszym oczekiwaniom. Remigiusz Macyszyn

www.DobryBroker.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *