Jak informuje „Parkiet”, szpitale w zdecydowanej większości nie wystąpiły o pieniądze z podatku Religi. Gazeta pisze, że po pierwszej weryfikacji faktur (ustawa obowiązuje od 1.10.2007 r.), które przesłano do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, okazało się, że opiewają one na kwotę niewiele ponad 1 mln zł. W siedmiu województwach do 18 sierpnia, kiedy to mijał termin podsumowań, nie został złożony lub zweryfikowany ani jeden rachunek.

Andrzej Troszyński z centrali NFZ mówi, że 1,14 mln zł to kwota, którą Funduszowi udało się zweryfikować. Zastrzega jednak, że ostatecznych kosztów leczenia ofiar wypadków.

„Parkiet” podkreśla, że w ten sposób na chwilę obecną udało się rozliczyć co najwyżej 0,25 proc. pieniędzy przekazanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Gazeta przypomina, że na koniec czerwca na koncie NFZ znajdowało się ponad 450 mln zł (po sierpniu będzie to około 550 mln zł).

Troszyński przypomina, że choć ustawa zobowiązała ubezpieczycieli do odprowadzania pieniędzy, to praktyka nie pokazała jeszcze, co i za jaką kwotę NFZ ma rozliczać. Dodatkowo nie przyznano żadnych środków na dostosowanie systemów informatycznych NFZ i policji, co jest niezbędne do rozliczenia pieniędzy.

„Parkiet” stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego szpitale nie skorzystały z możliwości pozyskania dodatkowych środków. Dyrektor jednego z powiatowych szpitali tłumaczy gazecie, że cała sprawa wymaga zbyt dużo zachodu i dodatkowej dokumentacji, a praca szpitala z dużym prawdopodobieństwem może iść na marne, bo NFZ ma płacić tylko za ofiary, a nie sprawców wypadków.

„Parkiet” zwraca uwagę na dwa województwa (pomorskie i lubuskie), z których szpitale przesłały faktury stanowiące 75 proc. wartości zweryfikowanej puli. Marek Wójcik, ekspert Związku Powiatów Polskich, w rozmowie z gazetą stwierdza, że świadczy to o tym, jak ważna jest poczta pantoflowa o wykorzystaniu nowych możliwości finansowania. Wójcik wskazuje, że jeden szpital w regionie może stworzyć tzw. dobrą praktykę, z której korzystają kolejne.

Zdaniem „Parkietu”, niewykorzystanie szansy może się nie spodobać organom założycielskim szpitali, czyli samorządom powiatowym i wojewódzkim. W ostateczności może być nawet przyczynkiem do odwołania dyrektora. Marek Wójcik sądzi, że po nagłośnieniu tej sprawy starostowie zapytają dyrektorów szpitali, dlaczego nie skorzystali z możliwości .

Gazeta zwraca uwagę, że dodatkowo wciąż nie jest znany dalszy los zgromadzonych środków, jeśli ustawa przestanie obowiązywać. W chwili obecnej znajdują się one na wydzielonym koncie NFZ. Resort zdrowia chce jednak znowelizować ustawę (umożliwić rozliczenia szpital – towarzystwo, bez pośrednictwa NFZ). A w Trybunale Konstytucyjnym złożono dwie skargi.

Andrzej Maciążek, członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi „Parkietowi”, że w sprawie zebranych pieniędzy Izba nie będzie się wypowiadać, bo nie należą one już do firm.

(źródło: „Parkiet” z 26.08.08 r., autor artykułu: Aleksandra Kurowska)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *