11 grzechów głównych

Piotr Korobczuk, który zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych, opisuje jakie błędy najczęściej popełniają ubezpieczyciele, w toku postępowania likwidacyjnego. Pierwszy błąd, to odmawianie przyjęcia dokumentów składanych przez klienta. Dotyczy to najczęściej pełnomocnictw, wniosków o kwoty bezsporne itp. Jest to działanie pozbawione podstaw prawnych. Firma musi przyjąć każdy dokument składany w sprawie (np. prawo do składania […]