Allianz Direct: milion euro przypisu składki

W dniu 31 maja 2007 przypis składki ze sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych  i turystycznych poprzez platformę Allianz Direct przekroczył łącznie w Polsce i Czechach poziom 1 miliona Euro.rnrnPrzypis składki w Polsce wynosi obecnie 2,7 mln zł. W portfelu Allianz Direct znajduje się obecnie 9.000 polis.