Allianz idzie w górę

Spółki grupy Allianz Polska osiągnęły w ubiegłym roku 2,5 mld. zł. przypisu składki, co stanowi wzrost o prawie 80 % w porównaniu z rokiem 2005, z czego np. przychody z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosły o 16%, a majątkowych o 14%