Awaria samochodu podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania

Jeśli szkoda nastąpiła na skutek niezawinionej przez kierowcę awarii samochodu zakład ubezpieczeniowy może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC. Elastyczność tych przepisów często powoduje, że jedyną drogą dochodzenia roszczeń jest pozew sądowy. Czytelnik „Dziennika Polskiego" był oburzony, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe Benefia odmówiło mu wypłaty odszkodowania z tytułu polisy OC kierowcy, który spowodował szkodę. Jak się […]