Bójmy się spirali obniżek

Patrząc na suche wyniki finansowe można stwierdzić, że dla ubezpieczycieli ubiegły rok był znakomity. W dziale II ( ubezpieczenia majątkowe ) ilość sprzedanych ubezpieczeń zwiększyła się o 10 mln polis, a przypis składki wzrósł z 15,33 do 16,05 mld zł. Jednak, pomimo tryumfalnego ogłaszania wszem i wobec rzeczywiście znakomitych wyników, nikt z ubezpieczycieli przesadnie nie […]