Interwencja KNF w sprawie odszkodowań z tytułu OC

Niemal wszystkie towarzystwa dostały już zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, że wypłaty z tytułu likwidacji szkód na podstawie kosztorysu powinny uwzględniać VAT. Jeszcze tylko PZU i Allianz czekają na decyzję nadzoru. Interwencja KNF jest potrzebna, bo, jak wynika z przeprowadzonej przez „Gazetę Prawną” ankiety, pomimo korzystnego dla klientów wyroku Sądu Najwyższego część towarzystw nadal nie zmieniła […]