Płatność składki w ratach niemile widziana

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 10 sierpnia z pewnością zaowocują przyjęciem przez towarzystwa ubezpieczeniowe pewnej strategii. Ponieważ nowe regulacje nakazującą monitowanie klientów o zapłatę zaległych rat, ubezpieczyciele zaczną promować płatność jednorazową. Obowiązek przypominania o nieuregulowaniu płatności składki z jednoczesną likwidacją opcji braku ochrony ubezpieczeniowej stanowi problem dla towarzystw. Według dotychczasowych przepisów brak wpłaty mógł […]