Ubezpieczyciele sfinansują leczenie ofiar wypadków

Zgodnie z przewidywaniami, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych, który zakłada, iż firmy ubezpieczeniowe będą przekazywać 12 % składki zbieranej z ubezpieczeń komunikacyjnych OC, na rzecz NFZ. Pieniądze te będą przeznaczone na leczenie ofiar wypadków drogowych. Podobno, jak twierdzi minister Religa, ubezpieczyciele nie powinni zwiększyć składek na OC. Czyżby … ?