Pasażerowie autokaru, który rozbił się w niedzielę na południu Francji są objęci ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska S.A. Ubezpieczenie turystyczne zostało wykupione dla uczestników przez biuro podróży Orlando Travel – organizatora międzyparafialnej pielgrzymki do europejskich Sanktuariów Maryjnych.

Towarzystwo podjęło natychmiastowe standardowe działania zaraz po pierwszej informacji o wypadku autokaru, do której doszło w pobliżu Grenoble we Francji. W pierwszych godzinach po zdarzeniu ubezpieczyciel potwierdził listę pasażerów i za pośrednictwem konsula przekazał ją do MSZ.

Następnie na miejsce wypadku, został wysłany lekarz, reprezentant Coris Varsovie – partnera SIGNAL IDUNA w zakresie assistance. W dniu dzisiejszym rano do Francji dotarł także francuskojęzyczny reprezentant Centrum Alarmowego SIGNAL IDUNA, który na miejscu służy pomocą poszkodowanym w wypadku i ich rodzinom. Ubezpieczyciel pozostaje w stałym kontakcie z francuskim pogotowiem ratunkowym oraz ze szpitalami. Utrzymywany jest także kontakt z biurem podróży Orlando Travel oraz z polskim konsulem.

W chwili obecnej w Centrali SIGNAL IDUNA, we współpracy z Coris Varsovie, pracuje specjalny zespół, koordynujący działania, które mają na celu organizację stosownej pomocy poszkodowanym, przede wszystkim związanej z powrotem do zdrowia polskich turystów, zagwarantowaniem im kosztów leczenia i pokryciem kosztów transportu do kraju. Na bieżąco do Centrali spływają informacje medyczne ze szpitali, w których przebywają poszkodowani. SIGNAL IDUNA uruchomiła również specjalną linię dla poszkodowanych w wypadku turystów i ich rodzin (informacje na stronie www.signal-iduna.pl).

Ubezpieczyciel rozpoczął także wszystkie procedury, aby w jak najszybszym czasie pokryć koszty leczenia i transportu oraz wypłacić poszkodowanym należne świadczenia. rnrnBezpośredni nadzór nad pracami zespołu sprawuje wiceprezes zarządu SIGNAL IDUNA – Leszek Gierada.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *