Naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *