Informacje o olbrzymich kwotach, na które opiewa ubezpieczenie głosu śpiewaka operowego lub nóg modelki czy piłkarza, cojakiś czas pojawiają się w światowych mediach. Temat staje się jeszcze bardziej aktualny w czasach „okołoolimpijskich”. Rozpalają one wyobraźnię agentów ubezpieczeniowych…

Najbardziej znanym przypadkiem z historii jest Marlena Dietrich, która ubezpieczyła sobie nogi. Może nie ładniejsze, ale równie cenne, także dla ubezpieczycieli, są nogi piłkarzy Realu Madryt. Ponoć „Królewscy” ubezpieczyli Ronaldo na 24 mln euro. Real płaci 3,6 mln euro rocznie za jego ubezpieczenie, a bagatelka 2,7 mln euro za Luisa Figo i Zinedine’a Zidane’a.

Oczywiście sprawa dotyczy nazwisk z pierwszych stron gazet, ale przecież istnieje wielki rynek ubezpieczeń dla osób uprawiających sport. Ubezpieczyciele szukają klientów gdzie się da, nic więc dziwnego, że swoją ofertę kierują również do sportowców, dla których ubezpieczenie jest obowiązkowe. Oferta jest skierowana nie tylko do zawodowców, ale także do młodzieży trenującej daną dyscyplinę sportową, która musi mieć dodatkowe ubezpieczenie.

Towarzystwa oferują zawodnikom nie tylko ubezpieczenia, ale i wsparcie w rozwoju kariery. Oczywiście korzyści są obustronne – za pomoc finansową kreują swoją markę. I tak np. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA objęła swoim kompleksowym ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Business Travel polską Reprezentację Olimpijską Turyn‘2006.

Ubezpieczenie polskiej reprezentacji obejmowało:

*koszty leczenia za granicą,

*opiekę assistance,

*ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

*ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Firmy angażują się również we wspieranie poszczególnych dyscyplin. Generali sponsoruje kadrę polskich skoczków narciarskich. Ten jeden z największych koncernów ubezpieczeniowo-finansowych Europy finansuje też międzynarodowe turnieje tenisowe, a także mistrzostwa świata w lotach narciarskich oraz mistrzostwa świata w hokeju na lodzie. Z kolei Warta ma status Oficjalnego Ubezpieczyciela Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA jest oficjalnym ubezpieczycielem Tour de Pologne. Zaangażowanie firmy w ten wyścig jest efektem przeniesienia na polski grunt centralnej strategii sponsoringowej UNIQA Group Austria. W Austrii koncern wspiera m.in. wyścigi UNIQA Classic i Ö-Rundfahrt.

UNIQA objęła swoim patronatem Aleksandrę Urbańczyk – mistrzynię Europy w pływaniu. Tym samym jedna z najbardziej utalentowanych polskich pływaczek dołączyła do grona gwiazd sportu sponsorowanych przez UNIQA w Europie, wśród których jest mistrz olimpijski w narciarstwie alpejskim – Stephan Eberharter, jego następca w reprezentacji Austrii, świeżo upieczony mistrz świata – Benni Raich, największa nadzieja słowackiego narciarstwa – Veronika Zuzulova czy piłkarze najbardziej utytułowanej drużyny w Czechach – Sparty Praga.

Lloyd’s of London dla specyficznych ryzyk

Jednym z pierwszych ubezpieczycieli sportowców był jednak Lloyd’s of London, który szczyci się, że od końca XVII w., czyli od czasu powstania, zawsze wypłacał klientowi należne mu odszkodowanie. Lloyd’s uchodzi za towarzystwo specjalizujące się w ubezpieczaniu specyficznych ryzyk. Innowacyjność tego ubezpieczyciela połączona jest z pełnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Zabezpieczeniem każdej polisy są fundusze oraz cały prywatny majątek członków. Lloyd’s może ubezpieczyć praktycznie każde ryzyko, łącznie z nogami i twarzą Beckhama, by zostać przy przykładzie piłkarskim. Koncern może ubezpieczyć każde ryzyko jedną ze standardowych polis lub przygotować przy pomocy brokera indywidualne.

Wszystko jest kwestią ceny, dlatego zapewne chętnie ubezpieczają się u Lloyd’sa wybitne osobistości, w tym oczywiście sportowcy. Abstrahując od wielkich i znanych, dla każdej osoby, która chce uprawiać w klubie tę czy inną dyscyplinę, konieczne jest wykupienie stosownego ubezpieczenia NW i OC. W przypadku uprawiania jakiejś dyscypliny sportowej, standardowe ubezpieczenie ze szkoły czy zakładu pracy nie wystarcza. Takie ubezpieczenie musi obejmować potencjalne wypadki i urazy powstałe podczas zawodów sportowych czy choćby treningów. Jako że nie jest to zbyt popularny rodzaj polisy, zdarza się, że na jej otrzymanie trzeba poczekać kilka dni, aż agent znajdzie stosowny formularz na zakurzonym dnie szafy. Na szczęście wielu brokerów ma już w swojej ofercie takie ubezpieczenie, a także stałych klientów. Średnio roczne ubezpieczenie sportowe NW na najniższą możliwą kwotę kosztuje około 30 zł, natomiast OC przynajmniej drugie tyle. Polisy dla sportowców w swojej ofercie mają np. PZU, Warta czy UNIQA.

PZU Sport

PZU oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skierowane do zawodników, osób rekreacyjnie uprawiających sport, organizatorów sportu oraz ludzi uczestniczących w kulturze fizycznej z racji funkcji lub stanowiska. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane indywidualnie lub zbiorowo. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zawierane umowy mogą przewidywać: pełny zakres ochrony, obejmujący odpowiedzialność za wypadki nie tylko podczas uprawiania określonej w umowie dyscypliny sportu względnie w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej, ale także w czasie podróży i w życiu prywatnym. Poza tym ograniczony czas ochrony, przewidujący odpowiedzialność tylko za te wypadki, które zdarzyły się podczas uprawiania dyscypliny sportu określonej w umowie lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Ubezpieczenie może być zawarte według jednego z trzech wariantów różniących się maksymalną wysokością sumy ubezpieczenia oraz zasadą odpowiedzialności w odniesieniu do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Każdy wariant obejmuje te same świadczenia podstawowe: z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku czy z powodu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia. Za opłatą dodatkowej składki wysokość tego świadczenia można podwyższyć do 100% sumy ubezpieczenia. W takim przypadku należy się także zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych oraz przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Za odpowiednią dopłatą do umowy ubezpieczenia mogą być włączone takie ryzyka i świadczenia dodatkowe, jak:

*ryzyko następstw zawałów serca lub udaru mózgu,

*zwrot poniesionych na terytorium Polski kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń,

*zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do uprawiania dyscypliny sportu lub uczestnictwa w kulturze fizycznej,

*dieta szpitalna przysługująca w związku z pobytem w szpitalu w wyniku wypadku lub zdarzenia objętego umową,

*ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia będących skutkiem wojny, rozruchów i zamieszek poza granicami Polski,

*ryzyko następstw chorób tropikalnych.

Do umów z rocznym okresem odpowiedzialności zawieranych na rzecz zawodników uprawiających sport profesjonalnie oraz osób wykonujących zawód związany z uczestnictwem w kulturze fizycznej może być włączone tzw. świadczenie przejściowe. Świadczenie wypłaca się w związku z czasową niezdolnością ubezpieczonego do uprawiania sportu i wykonywania pracy, trwającą nieprzerwanie ponad 6 miesięcy. Do rocznych umów zawieranych wyłącznie na rzecz zawodników uprawiających sport profesjonalnie może być włączone za opłatą dodatkowej składki jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportu określonej w umowie.

Umowę ubezpieczenia jednostkowego można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku, natomiast umowę ubezpieczenia zbiorowego na czas nieokreślony, na rok lub krócej. Składkę za ubezpieczenie sportowców ustala się w zależności od uprawianej dyscypliny sportu.

Warta Sport

Oferta Warty skierowana jest do osób aktywnych, uprawiających sport amatorsko, turystycznie, ale przede wszystkim do zawodowych sportowców i osób związanych z kulturą fizyczną i sportem. Czas ochrony ubezpieczeniowej Warty jest ściśle określony. Polisa może chronić:

*całą dobę – obejmując życie sportowe i prywatne zainteresowanego,

*w czasie, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach itp.) – z wyłączeniem życia i czasu prywatnego.

Wysokość składki uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia (w tym od czasu obowiązywania ochrony sportowca). Umowa może być zawarta na rok lub na okres krótszy – w zależności od indywidualnych potrzeb.rnrnWarta Sport gwarantuje:

*wypłatę świadczenia w związku z pourazowym stałym uszczerbkiem na zdrowiu (zasada: „procent za procent”, czyli np. jeśli lekarz stwierdzi, że doznana kontuzja, wypadek spowodowały utratę zdrowia w 25% – zawodnik otrzyma świadczenie w wysokości 25% sumy ubezpieczenia),

*rn wypłatę odszkodowania z powodu śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,

*rn pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w kraju lub za granicą.

Jest również możliwość otrzymywania zasiłku dziennego w sytuacji, gdy zawodnik jest w pełni niezdolny do uprawiania sportu lub niezdolny do wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem. Sportowiec może też otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia, gdy całkowicie i bezpowrotnie utracił zdolność do uprawiania określonej dyscypliny sportowej w wyniku wypadku, który miał miejsce w jego życiu sportowym.

UNIQA

Każdy sportowiec chce po wypadku jak najszybciej wrócić do formy. Wymaga to intensywnej rehabilitacji. U tego ubezpieczyciela można wybrać w zależności od potrzeb: ochronę przez całą dobę na całym świecie lub ochronę dotyczącą wypadków w życiu sportowym.rnrnJeśli przydarzy się wypadek, wypłata może nastąpić w wariancie podstawowym:

*świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast świadczenie na wypadek śmierci równe jest 50% sumy ubezpieczenia.

W wariancie rozszerzonym istnieje dodatkowo możliwość świadczenia na wypadek trwałego inwalidztwa lub śmierci spowodowanych przez zawał serca lub udar mózgu, zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do 30% sumy ubezpieczenia zasiłek dzienny za okres niezdolności do pracy lub nauki – 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności, maksymalnie 30 zł za dzień do 90 dni, licząc od pierwszego dnia niezdolności w przypadku leczenia szpitalnego oraz od piętnastego dnia niezdolności w przypadku leczenia ambulatoryjnego.rnrnJest także świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w wysokości 50% sumy ubezpieczenia, świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 30 zł przez maksymalnie 90 dni, koszty pochówku w wysokości 50% sumy ubezpieczenia, bez względu na wysokość faktycznie poniesionych kosztów.

Kazimierz Serwin

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *