Ubiegły rok nie należał do najlepszych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. – zwraca uwagę Witold Jaworski, członek zarządu PZU SA.

Według Jaworskiego, jedną z przyczyn takiej sytuacji było obniżenie poziomu sprzedaży samochodów. – Po jedenastu miesiącach 2009 r. osoby prywatne zarejestrowały o 17% mniej nowych samochodów osobowych niż rok wcześniej, a w przypadku samochodów używanych – o ponad 30% . – przypomina.

Taki stan rzeczy zaostrzył konkurencję na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Co więcej, mimo ubiegłorocznego wzrostu składki w OC (z 5 260 do 5 380 mln zł), coraz większe koszty odszkodowań spowodowały dalsze osłabienie się wyniku technicznego. Po trzech kwartałach 2009 r. wynik techniczny rynku w OC komunikacyjnym wyniósł – 576 mln zł, a jeszcze rok wcześniej było to – 252 mln zł. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ubezpieczenia AC. Tu składka przypisana brutto spadła z 3 951 mln zł do 3 649 mln zł, zaś wynik techniczny obniżył się z 373 mln zł do 44 mln zł. Nastąpiło silne pogorszenie się szkodowości rynku. W OC komunikacyjnym wskaźnik szkodowości brutto wzrósł z 74% w 2006 r. do 83,7% po trzech kwartałach 2009 r., natomiast w AC – z 66,3% do 71,4%.

– Zasadnicze powody tych zmian to przede wszystkim zwiększenie się stawek za roboczogodzinę dla warsztatów naprawczych oraz podwyżka cen części zamiennych, wynikająca ze zmian kursu wymiany euro. – tłumaczy Witold Jaworski.

– W przypadku OC duże znaczenie ma rosnąca aktywność kancelarii odszkodowawczych, a także nowe instytucje prawne, np. zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, które wpływają na liczbę oraz wartość wypłacanych odszkodowań i świadczeń. – dodaje.

W 2009 r. weszła w życie dyrektywa konsolidująca dotychczasowe przepisy dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych we wszystkich państwach należących do UE. Na jej podstawie pod koniec ubiegłego roku zwiększyły się minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC.

– Wbrew zapowiedziom ubezpieczyciele nie wykorzystali tej okazji do dokonania zmian cen. Oznacza to, że i w tym roku sytuacja ubezpieczycieli nie będzie prosta, gdyż wyniki ubiegłego roku będą miały istotny wpływ na rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych. – przewiduje członek zarządu PZU SA.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *