Ubezpieczenie posagowe należy do grupy ubezpieczeń na życie. Ma na celu zapewnienie dziecku finansowego zabezpieczenia na starcie w dorosłe życie. Gdy dziecko osiągnie umówiony wiek, np. 23 lat, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci mu sumę ubezpieczenia, w ratach lub jednorazowo.rnrnDlaczego polisa posagowa?

Ubezpieczenie posagowe to bardzo łatwy i wygodny sposób zadbania o przyszłość dziecka. Stanowi rodzaj zabezpieczenia finansowego uposażonego (dziecka) na wypadek śmierci ubezpieczonego – właściciela polisy (którym najczęściej jest rodzic czy opiekun prawny), oraz oszczędza pieniądze z myślą o jego starcie w dorosłe życie. Pozwala np. finansować okres studiów dziecka, którego miesięczne utrzymanie w obcym mieście sięga już co najmniej 1000 zł i stale rośnie. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że w momencie rozpoczęcia studiów przez dziecko, rodzice będą w stanie zapewnić mu comiesięczną kwotę pokrywającą koszty utrzymania i studiowania w obcym mieście.

Kiedy wykupić polisę?

Właściciel polisy może zacząć inwestować w przyszłość swojego dziecka już na etapie jego wieku przedszkolnego. Im dłuższy okres ubezpieczenia, tym składka przy tej samej sumie ubezpieczenia jest niższa. Dlatego im szybciej zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia, tym lepiej. Właścicielem polisy jest najczęściej rodzic. W razie jego śmierci towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje obowiązek opłacania składek z zachowaniem warunków umowy. W przypadku niektórych ubezpieczeń posagowych, polisę kupić mogą krewni (np. dziadkowie) lub przyjaciele rodziny (np. rodzice chrzestni).

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Na rynku istnieje wiele ofert polis posagowych. Jest kilka istotnych szczegółów, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem tej najbardziej odpowiadającej oczekiwaniom klienta. – Ważne jest m.in. to czy polisa pozwala dokupić umowy dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, istotne są wyłączenia – kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczeń, a także – przez ile lat polisa nie ma wartości odstąpienia (z reguły 2 lub 3 lata ) oraz czy istnieje możliwość wcześniejszego otrzymania świadczenia z tytułu opłacanych składek. – tłumaczy Piotr Szostakiewicz z Ubezpieczenia online.pl.

Signal Iduna Polska TU S.A. – Ubezpieczenie Zaopatrzenia DziecirnJednym z przykładów polisy posagowej jest dostępna w ofercie sprzedażowej portalu Ubezpieczeniaonline.pl polisa Signal Iduna Polska TU S.A. – Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie zarówno ubezpieczonego (właściciela polisy), jak i zaopatrzenie uposażonego (dziecka). Ubezpieczenie swym zakresem obejmuje: dożycie przez uposażonego (dziecko) do końca okresu Ubezpieczenia, śmierć ubezpieczonego (rodzica) w trakcie trwania umowy oraz całkowite i częściowe trwałe kalectwo dziecka.

– Minimalna składka miesięczna w przypadku tej polisy to 80 zł, w razie śmierci właściciela polisy, towarzystwo wypłaci uposażonemu dziecku rentę. Ponadto istnieje także możliwość rozszerzenia podstawowej ochrony poprzez dokupienie umów dodatkowych, a także dostosowania czas trwania umowy do wieku dziecka i swoich osobistych potrzeb – tłumaczy Anna Siworska z Signal Iduna Życie Polska TU S.A. – Oczywiście wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia, okresu na jaki ma być zawarta umowa, wieku oraz płci osoby Ubezpieczającej. Przykładowo, dla 35 letniego mężczyzny, przy umowie zawartej na 15 lat i sumie ubezpieczenia 10 767 zł, miesięczna składka wyniesie 80 zł. – dodaje.

Dlatego tak istotny jest moment, w którym decydujemy się na zakup polisy. – W przypadku Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci, umowa zawierana jest na okres od 10 do 25 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia Uposażonego lub 75 roku Ubezpieczonego. Ubezpieczenia może zakończyć się najwcześniej w 18 a najpóźniej w 25 urodziny uposażonego. Okres Ubezpieczenia może zostać skrócony w przypadku, gdy uposażony rozpocznie studia, zdecyduje się na zakup mieszkania, domu lub samochodu, albo wstąpi w związek małżeński. – dodaje Anna Siworska. rnrnPolisa posagowa i inwestycyjna w jednym rnIstnieją także polisy posagowe, które łączą w sobie funkcję ochronną i inwestycyjną. Umowę można zawrzeć na okres od 5 lat do ukończenia przez głównego beneficjenta – czyli uposażone dziecko – 25 roku życia. Im dłuższy okres ubezpieczenia, tym składka przy tej samej sumie ubezpieczenia jest niższa. Oczywiście nie cała wpłacana przez ubezpieczonego kwota jest inwestowana. Część składki pokrywa koszty ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczonego rodzica oraz koszty związane z prowadzeniem polisy. Minimalna miesięczna wpłata w ubezpieczeniach posagowych kształtuję się poniżej 100 zł. Można również zrezygnować z części ochronnej i wykupić polisę o charakterze wyłącznie inwestycyjnym. W takiej sytuacji, w razie śmierci rodzica, dziecku zostanie wypłacone tylko świadczenie w wysokości wartości rachunku lub sumy wpłaconych składek, o ile jest ona wyższa niż wspomniana wartość rachunku.

UbezpieczeniaOnline.pl

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *