Rząd przyjął projekt ustawy regulującej system opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, który zakłada, że składka za ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. – podało Centrum Informacyjne Rządu.

Nowe przepisy przewidują, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni:

• poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

• powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.

„Zaproponowane rozwiązania mają charakter przejściowy i będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Wynika to z faktu, że wprowadzenie docelowych zmian wymaga przebudowy systemu podatkowego rolników, którzy nie prowadzą działów specjalnych produkcji rolnej.” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *