Przed zbliżającym się długim listopadowym weekendem, pierwszy portal ubezpieczeniowy www.ubezpieczeniaonline.pl przypomina o możliwości nabycia ubezpieczenia ochrony prawnej, dostępnego w ofercie portalu, przy współpracy z Concordia TUW. Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat oferuje poza najbardziej popularną ochroną prawną pojazdu czy kierowcy w ruchu drogowym, także ochronę prawną przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, czy rolników.

Sytuacje, w których polisa ubezpieczenia ochrony prawnej staje się wręcz nieoceniona, zdarzają się bardzo nieoczekiwanie. Wypadki, stłuczki samochodowe, a w konsekwencji naprawa i przeprawa z ubezpieczycielem z tytułu oc, ac., spotykają kierowców najczęściej w okresach urlopowych, ale i na co dzień. W Polsce mamy okazję wypoczywać podczas długich weekendów kilka razy w roku.

Ubezpieczenia ochrony prawnej, traktowane jako uzupełnienie ubezpieczeń komunikacyjnych, to pomoc specjalistów – prawników w sporach cywilnych, procesach cywilnych i karnych, pokrycie kosztów zastępstwa procesowego adwokatów i radców prawnych oraz kosztów samych procesów (koszty sądowe, koszty powołania biegłych). Polisy ochrony prawnej pozwalają obronić się przed zarzutami innych kierowców czy organów państwowych, bądź wyegzekwować należne prawa w tytułu innych ubezpieczeń. Mają zastosowanie w sytuacjach takich jak: dochodzenie swoich praw do odszkodowania np. za uszkodzenia ciała czy koszty naprawy pojazdu, w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie wypłaca w ogóle, bądź wypłaca zbyt niskie odszkodowanie w tytułu umowy ubezpieczenia, a także wówczas, gdy przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu podejrzenia o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa, np. spowodowanie wypadku samochodowego.

1 listopada br. Polacy rozpoczną świąteczny, czterodniowy weekend. Wybierając się w podróż warto pamiętać o apelach policji, które mimo iż wydają się często banalne, mogą uratować życie. Z kolei skorzystanie z oferty ochrony prawnej pozwoli zabezpieczyć się na wypadek konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń losowych w czasie podróży. Polisa ubezpieczeniowa Concordia TUW umożliwia obronę interesów prawnych ubezpieczającego oraz poniesienie przez ubezpieczyciela związanych z tym kosztów, jeżeli wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem, jeśli istnieje szansa korzystnego dla ubezpieczającego załatwienia sprawy, gdy obrona interesów prawnych ubezpieczającego nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, oraz gdy koszty obrony interesów prawnych ubezpieczającego nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego przez ubezpieczającego celu. Warto zwrócić też zwrócić uwagę na fakt, że Concordia, jako jedyna, nie odmawia ochrony prawnej nietrzeźwym kierowcom.

Polisa Euroadwokat obejmuje te zdarzenia, które zaistniały na terenie państw europejskich, w państwach basenu Morza Śródziemnego, na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze, jeżeli dane zdarzenie podlega jurysdykcji tych państw. Możemy zatem swobodnie podróżować i nie martwić się o problemy związane ze zdarzeniami drogowymi czy kłopotami z policją za granicą.

Ubezpieczenie Euroadwokat zawiera ochronę prawną: w ruchu drogowym, posiadaczy pojazdów mechanicznych, kierowców, przedsiębiorców, rodziny, rolników, nieruchomości, mieszkań i lokali. Portal Ubezpieczeniaonline.pl przy współpracy z Concordia TUW oferuje pakiety: EUROADWOKAT KOMUNIKACJA (ochrona prawna w ruchu drogowym), EUROADWOKAT AUTO (ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych), EUROADWOKAT KIEROWCA (ochrona prawna kierowców), EUROADWOKAT BIZNES (ochrona prawna przedsiębiorców), EUROADWOKAT BIZNES PLUS (kompleksowa ochrona prawna przedsiębiorcy), EUROADWOKAT RODZINY (ochrona prawna rodziny), EUROADWOKAT RODZINY PLUS (kompleksowa ochrona prawna rodziny), EUROADWOKAT NIERUCHOMOŚCI (ochrona prawna nieruchomości, mieszkań, lokali), EUROADWOKAT AGRO (ochrona prawna rolników).

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *