Portal Ubezpieczeniaonline.pl we współpracy z D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. oferuje sprzedaż ubezpieczeń ochrony prawnej kierowcy, pojazdu i rodziny. Ten rodzaj ubezpieczenia pokrywa przede wszystkim koszty pomocy prawnej, jakie musiałby ponieść ubezpieczony w celu m.in ochrony jego interesów, zawiązanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu, zarówno w roli kierowcy, jak i pasażera. Przykładem może być sytuacja, gdy sprawa dotyczy odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. D.A.S. oferuje również szerszą ochronę – poza ochroną prawną pojazdu, bądź kierowcy – ochronę prawną interesów ubezpieczonego, wynikających ze stosunku pracy, posiadaną nieruchomością, nieszczęśliwym wypadkiem, czy w życiu prywatnym.rn

Sytuacje, w których polisa ubezpieczenia ochrony prawnej staje się wręcz nieoceniona, zdarzają się bardzo nieoczekiwanie. Wypadki, stłuczki samochodowe, a w konsekwencji naprawa i przeprawa z ubezpieczycielem z tytułu OC, AC, spotykają kierowców najczęściej w okresach urlopowych, ale i na co dzień.

W Polsce mamy okazję wypoczywać podczas długich weekendów kilka razy w roku. Tegoroczny majowy weekend należał do najdłuższych od wielu lat. Był to czas dalekich wyjazdów, ale także dużego ryzyka wypadku bądź kolizji drogowej. Czarny bilans tegorocznego długiego majowego weekendu to 1 058 wypadków, w których rannych zostało 1 479 osób, zginęło 112 osób oraz zatrzymano 4 044 nietrzeźwych kierowców – czytamy w portalu Ubezpieczeniaonline.pl w artykule „Długi weekend na polskich drogach”.

06 czerwca br. Polacy rozpoczną kolejny długi, czterodniowy weekend. Wybierając się w podróż warto pamiętać o apelach policji, które mimo iż wydają się często banalne, mogą uratować życie. Z kolei skorzystanie z oferty ochrony prawnej Towarzystwa Ubezpieczeniowego D.A.S., pozwoli zabezpieczyć się na wypadek konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń losowych w czasie podróży.

Ubezpieczenia komunikacyjne to najbardziej powszechne ubezpieczenia majątkowe w Polsce. Zalicza się do nich zarówno ubezpieczenia obowiązkowe (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz ubezpieczenia dobrowolne – auto casco, NW czy assistance. Ubezpieczenia ochrony prawnej pojazdu, bądź kierowcy stanowią uzupełnienie w/w ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie są obowiązkowe, ale ich brak może spowodować, że nie będziemy w stanie obronić się przed zarzutami innych kierowców, organów państwowych, bądź wyegzekwować należnych nam praw z tytułu innych ubezpieczeń.

Ubezpieczenia ochrony prawnej to po prostu pomoc specjalistów – szczególnie prawników w sporach cywilnych, bądź procesach cywilnych i karnych, pokrycie kosztów zastępstwa procesowego adwokatów i radców prawnych oraz kosztów samych procesów (jak koszty sądowe, koszty powołania biegłych), pomoc w postaci pożyczki na poczet kaucji za składkę roczną stanowiącą równowartość ok. 1 godz. pracy adwokata w średniej wielkości miejscowości. Mają zastosowanie w sytuacjach takich jak: dochodzenie swoich praw do odszkodowania np. za uszkodzenia ciała czy koszty naprawy pojazdu, w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie wypłaca w ogóle, bądź wypłaca zbyt niskie odszkodowanie w tytułu umowy ubezpieczenia, a także wówczas, gdy przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu podejrzenia o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa, np. spowodowanie wypadku samochodowego.

Dzięki nawiązaniu współpracy z D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., produkty ubezpieczenia dostępne są w ofercie sprzedażowej portalu Ubezpieczeniaonline.pl. W ofercie towarzystwa, dostępnej w portalu Ubezpieczeniaonline.pl, możliwy jest zakup polisy ubezpieczenia właściciela pojazdu, kierowcy upoważnionego do kierowania pojazdem, wszystkich pasażerów przewożonych w pojeździe oraz kierowcy pojazdu, który nie jest jego właścicielem ani współwłaścicielem.

D.A.S. wprowadził w marcu br. nowy produkt: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Rodziny, który, za preferencyjną składkę, obejmuje kilka ryzyk. Ubezpieczenie to obejmuje: właściciela pojazdu, kierowcę upoważnionego do kierowania pojazdem oraz wszystkich pasażerów przewożonych w pojeździe. Ponadto, kierowcę pojazdu, który nie jest jego właścicielem ani współwłaścicielem. Polisa obejmuje także pracownika w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dotyczących nieruchomości (własnej, wynajmowanej lub dzierżawionej), a także o roszczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczenie obowiązuje także w sprawach związanych z dochodzeniem praw dotyczących interesów prawnych w prywatnej sferze życia, tj. interesów prawnych nie związanych z działalnością zarobkową.
Oprócz osoby ubezpieczonej, „ochrona prawna rodziny” obejmuje również: małżonka, partnera życiowego, wymienionych w umowie ubezpieczenia dzieci osób objętych ubezpieczeniem.

Procedura zakupu produktów D.A.S. przez portal Ubezpieczeniaonline.pl jest bardzo prosta. Po zapoznaniu się z warunkami ogólnymi ubezpieczenia i kliknięciu „Kup” klient przechodzi do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ochrony prawnej. Zawiera on dane niezbędne do oceny ryzyka i określenia składki ubezpieczeniowej. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”. W ciągu dwóch dni roboczych klient otrzymuje na adres mailowy informację na temat płatności składki. Będą w niej wyszczególnione możliwe formy dokonania zapłaty za ubezpieczenie. Jeżeli klient będzie chciał zapłacić za pomocą karty kredytowej, bądź poprzez szybki przelew internetowy – zostanie przekierowany na stronę elektronicznych płatności. Jeżeli natomiast wybierze inną formę zapłaty, otrzyma numer konta bankowego, na który należy dokonać przelewu bądź wpłaty.

Procedury Towarzystwa Ubezpieczeniowego wymagają od ubezpieczonego złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku ubezpieczeniowym. W związku z tym, kolejnym krokiem jest przesłanie do klienta dokumentów w formie papierowej. Zostaną one wysłane pocztą kurierską na podany na wniosku adres w ciągu 2 dni roboczych. Pakiet dokumentów zawiera oryginalny wniosek ubezpieczeniowy oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Kurier poprosi o złożenie podpisu na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ochrony prawnej. Należy pamiętać o przygotowaniu dokumentu tożsamości, którego numer podano we wniosku, gdyż bez poprawnej weryfikacji tożsamości kurier nie będzie mógł przedłożyć wniosku do podpisu. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 następnego dnia po podpisaniu wniosku ubezpieczeniowego, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki. Fakt zawarcia umowy zostaje potwierdzony polisą wysłaną przez DAS na podany we wniosku adres.

Poza ubezpieczeniami ochrony prawnej D.A.S. portal Ubezpieczeniaonline.pl oferuje również ubezpieczenia ochrony prawnej TU Compensa S.A. – w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Poza możliwością zakupu polisy ubezpieczenia ochrony prawnej, portal Ubezpieczeniaonline.pl umożliwia zakup innych ubezpieczeń (poprzez indywidualnie skonstruowaną przez specjalistów ofertę dla klienta, który zwróci się drogą mailową, bądź telefonicznie), w tym zakup ubezpieczeń zdrowotnych firm: TU Cigna STU, TU Compensa S.A., Signal Iduna, TU Inter Polska, IHI czy Inter Global. W ten sposób użytkownicy serwisu mają dostęp do oferty towarzystw przez całą dobę, w każdych warunkach, bez konieczności udania się do placówki danej instytucji. Portal jest jednocześnie narzędziem, które umożliwia wyszukanie najbardziej odpowiedniej oferty według parametrów określonych przez użytkownika.

W ten sposób multiagencja Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. odpowiada na wzrastające w Polsce zainteresowanie możliwością bezpośredniego dotarcia do klientów, którzy coraz częściej szukają w Internecie najbardziej użytecznych informacji, by na ich podstawie podjąć decyzje o zakupie konkretnego produktu. Oferta portalu Ubezpieczeniaonline.pl stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i ich klientów. Jako niezależna multiagencja portal łączy w sobie cechy medium informacyjno-edukacyjnego oraz platformy sprzedaży produktów online.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *