Obowiązek wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego dotyczy wszystkich pracujących. 10 lipca upływa termin wyboru właściwego funduszu. Na podjęcie decyzji pozostało niewiele czasu. 31 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi losowanie, w wyniku którego wybierze OFE dla wszystkich, którzy nie dokonali wyboru indywidualnie. Portal Ubezpieczenionline.pl przypomina o terminie wyboru OFE.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że wszystkie osoby, urodzone po 31 grudnia 1968 roku muszą przystąpić do Otwartego Funduszu Emerytalnego w ciągu 7 dni od daty podjęcia pracy lub innej formy działalności, z tytułu której odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne. ZUS przypomina, że obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

Obowiązek ten istnieje wówczas, gdy opłacana jest kładka ZUS, tzn. osoba objęta jest ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym). Zatem, obowiązek ten dotyczy osób, które: są zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenie dłuższą niż dwa tygodnie, są zarejestrowane jako bezrobotne, prowadzą działalność gospodarczą, przebywają na urlopie wychowawczym, pobierają zasiłek lub stypendium w związku z odbywaniem szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego (również staż absolwencki, praktyki zawodowe).

Z losowania wyłączone są trzy największe fundusze emerytalne. W losowaniu wezmą udział następujące fundusze: Axa, Polsat, AIG, Generali, DOM, Pocztylion oraz Pekao. Według danych ZUS w styczniu 2007 roku losowanie objęło 111 tysięcy osób – tyle osób zdało się na przypadek w wyborze funduszu, który stanowi zabezpieczenie finansowe w przyszłości. Jedne fundusze lepiej, inne gorzej radzą sobie z inwestowaniem składek swoich klientów, wybór funduszu należy więc traktować bardzo poważnie, by był świadomy i przemyślany, najlepiej poprzedzony konsultacjami z doradcą. rnrnNa co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu OFE

W początkowym okresie funkcjonowania reformy emerytalnej wyboru dokonywano intuicyjnie. Powodem był brak możliwości weryfikacji i porównania wyników poszczególnych funduszy (pierwsze OFE rozpoczęły swoją działalność w połowie 1999 roku) oraz niski poziom wiedzy na temat inwestowania czy sposobu działania funduszy. Obecnie decyzja ta podejmowana jest w sposób bardziej świadomy. Jak radzi portal Ubezpieczeniaonline.pl, przy wyborze odpowiedniego funduszu, należy wziąć pod uwagę:

Koszty jakie będziesz ponosić w związku z członkostwem

Pozycję w rankingach według stopy zwrotu (wyniki inwestycyjne pokazują, jak skutecznie dany fundusz pomnaża oddawaną mu w zarządzanie składkę.

W celu prawidłowej oceny możliwości funduszy w tym zakresie, należy przyjrzeć się stopom zwrotu poszczególnych OFE w różnych okresach)

Wysokość aktywów OFE (fundusze o małych aktywach (kilkaset milionów zł.) są w stanie szybciej zareagować na zmiany sytuacji na rynkach finansowych niż „wielkie” OFE (kilka miliardów zł.).

Z racji niewielkich aktywów wejście lub wyjście z inwestycji w przypadku małych OFE jest znacznie prostsze. Wynika to z faktu niewielkiej płynności polskiego rynku finansowego. Z drugiej jednak strony „duże” OFE mogą realizować projekty inwestycyjne, wymagające dużych zasobów kapitałowych, charakteryzujących się wysokim poziomem zyskowności – np. uczestnictwo w prywatyzacji lub w przyszłości inwestycjach infrastrukturalnych.Odpowiadające Ci kanały obsługi klienta (Internet, oddziały)

Dodatkowym czynnikiem wyboru funduszu jest liczba członków, która wskazuje na wysokość zarządzanych przez fundusz aktywów. Decyzję należy poprzedzić także zapoznaniem się z udostępnianymi w prasie czy Internecie rankingami i poradami dotyczącymi OFE. Cenne będzie także zebranie informacji wśród znajomych, którzy wybór funduszu emerytalnego maja już za sobą.

Portal Ubezpieczeniaonline.pl udostępnia swoim użytkownikom cały dział poświęcony funduszom emerytalnym. Realizuje w ten sposób przyjętą politykę działania, łącząc w sobie cechy medium inforamcyjno-edukacyjnego oraz platformy sprzedaży produktów online. Użytkownicy serwisu mają dostęp do oferty towarzystw przez całą dobę, w każdych warunkach, bez konieczności udania się do placówki danej instytucji. Portal jest jednocześnie narzędziem, które umożliwia wyszukanie najbardziej odpowiedniej oferty według parametrów określonych przez użytkownika. W ten sposób multiagencja Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. odpowiada na wzrastające w Polsce zainteresowanie możliwością bezpośredniego dotarcia do klientów, którzy coraz częściej szukają w Internecie najbardziej użytecznych informacji, by na ich podstawie podjąć decyzje o zakupie konkretnego produktu. Oferta portalu Ubezpieczeniaonline.pl stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i ich klientów.

Pomysłodawcami tego edukacyjno-informacyjnego przedsięwzięcia są osoby od lat związane z rynkiem ubezpieczeń w Polsce. Brały one udział w tworzeniu wolnego rynku ubezpieczeń w Polsce na początku lat 90., posiadają kilkunastoletnie doświadczenie, w tym we wprowadzaniu nowych produktów, w budowaniu struktur sprzedaży, a także prowadzeniu własnej agencji. Zarząd Firmy Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. stanowią osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży finansowej, w szczególności ubezpieczeniowej. Twórcy portalu Ubezpieczeniaonline.pl starają się podnieść świadomość klienta w obrębie jego praw i obowiązków, dbając o właściwy poziom informacji dotyczących aktualności oraz ofert dostępnych na rynku ubezpieczeń.

 

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *