Genworth Financial będzie ubezpieczycielem nowego produktu dla posiadaczy kredytów samochodowych GMAC Bank Polska tzw. „GAP” (ubezpieczenia od straty finansowej).

Ubezpieczenie od straty finansowej (GAP) zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej (np. całkowitego rozbicia auta).

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia jest to do 15% wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody lub różnica pomiędzy wartością odszkodowania AC, a kwotą pozostającą do spłaty zgodnie z zawartą umową. W alternatywnym wariancie produktu jest to różnica pomiędzy odszkodowaniem z AC, a wartością fakturową (początkową). Ubezpieczenie można zawrzeć na cały okres spłaty kredytu lub krótszy okres. rnSkładka na ubezpieczenie GAP jest rozłożona jest na miesięczne raty, które są doliczane do raty kredytu.

Genworth Financial wspólnie z GMAC Bank Polska oferują ubezpieczenia od utraty pracy, trwałej niezdolności do jej wykonywania ze względu na pobyt w szpitalu (we współpracy z GMAC LF Swedish Life insurer), oraz choroby, czy śmierci.

Międzynarodowy kontrakt podpisany przez obie firmy na początku bieżącego roku w Wielkiej Brytanii już w kwietniu zaczął obowiązywać w Polsce. Przez cały 2007 rok zacznie obowiązywać na kolejnych 15 europejskich rynkach, na których swoje produkty oferuje Genworth.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *