Ubezpieczenie na życie kojarzy nam się w pierwszej chwili z zabezpieczeniem na wypadek śmierci. Rozwój rynku finansowego powoduje, że ubezpieczenie na życie, oprócz tradycyjnego zabezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków może pełnić funkcję oszczędnościową, a nawet stanowić wymóg np. przy ubieganiu się o kredyt.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie na życie? O tym wszystkim przeczytasz poniżej. Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest tak szeroka, iż obecnie każdy może otrzymać rnprodukt zgodny z jego oczekiwaniami. W ostatnich latach rynek ubezpieczeń na życie uległ znacznej przemianie z korzyścią dla klientów.

Początki na rynku polskim były dla towarzystw ubezpieczeniowych trudne, ale pomimo tego ubezpieczenia na życie oferowane przez czołowe firmy Amplico Life, Commercial Union i Nationale Nederlanden zdobyły olbrzymią popularność. Inna sprawa jak wielu klientów było zadowolonych z tych polis, pomijając rodziny, które dotknęło nieszczęśliwe zdarzenie objęte umową ubezpieczenia.

Połowa lat 90-tych to okres żniw dla towarzystw ubezpieczeniowych. Chyba każdy z nas miał okazję odebrać telefon od agenta ubezpieczeniowego, który miłą rozmową starał się nakłonić do spotkania w sprawie polisy ubezpieczeniowej. Oferowane wówczas ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym przedstawiane było jako doskonałe zabezpieczenie emerytalne, a jednocześnie zapewniało typowe ubezpieczenie na życie. Oczywiste jest, iż towarzystwo ubezpieczeniowe, podobnie jak bank, nie jest instytucją charytatywną i musi na kliencie zarobić.

Fala rozczarowań klientów tą formą ubezpieczeń pojawiła się dość szybko, gdy okazało się, że rezygnacja z polisy drogo kosztuje, a dodatkowo po kilku latach opłacania składek wielu klientów otrzymało zaledwie część wpłaconych środków. Wszystko to za sprawą bardzo wysokich opłat manipulacyjnych, które naliczało TU w początkowym okresie polisy. Mało który klient był wówczas dokładnie poinformowany o szczegółowych warunkach ubezpieczenia. Dla Towarzystw Ubezpieczeniowych liczyła się głównie ilość sprzedanych polis. Taka polityka spowodowała kryzys na rynku ubezpieczeń na życie. Musiały upłynąć 3-4 lata by rynek wrócił do poprzedniego poziomu. Lecz nie stało się to bynajmniej z powodu nagłego powrotu do zawierania umów na ubezpieczenie na życie.rnrnKażdy z nas jest inny i ma inne potrzeby.

Rozwój rynku finansowego zaowocował zmianami w funkcjonalności polis ubezpieczeniowych. Typowo ochronna funkcja traci na atrakcyjności na rzecz polis łączących w sobie inne korzyści. Polisa stwarza na przykład możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych lub pokrywa koszty leczenia w prywatnych klinikach. Przykładem pierwszej z tych polis jest zyskujące dużą popularność ubezpieczenie typu unit-linked, które oprócz tradycyjnej funkcji ubezpieczenia zapewnia ochronę przed „podatkiem Belki”.

W innej sytuacji życiowej jest 25-letni kawaler, w innej żonaty 35-latek z żoną i dwójką dzieci spłacający kredyt hipoteczny. W jeszcze innej 45-latek pragnący dodatkowo zaoszczędzić na emeryturę. Dlatego nim wybierzesz polisę określ swoje potrzeby. Przedstawiciel TU nie zrobi tego za Ciebie. Odpowiedz sobie na trzy podstawowe pytania:

– czy polisa ma chronić mnie i moich najbliższych? Jeśli tak, to potrzebuję wysokiej sumy odszkodowania na wypadek śmierci.

– czy polisa ma stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego? Jeśli tak, muszę ograniczyć moje poszukiwania do oferty, która za możliwie najniższą składkę zagwarantuje mi wyznaczoną przez bank kwotę ubezpieczenia.

– czy chcę oszczędzać na emeryturę? Wówczas rozwiązaniem będzie polisa mieszana, która w ramach składki daje ochronę, a jednocześnie środki klienta są inwestowane z myślą o dalszej przyszłości.

W czym wybierać? Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń:

1. Ubezpieczenie na życie.

Klasyczne ubezpieczenie dla osób pragnących zabezpieczyć finansowo rodzinę na wypadek swojej śmierci. Może ono również stanowić zabezpieczenie dla osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy. Dodatkową korzyścią z tej polisy jest to, iż zgromadzone środki wypłacane uposażonym nie są opodatkowane, bo nie podlegają prawu spadkowemu.

2. Ubezpieczenie na życie i dożycie.

To oferta dla osób, które chcą połączyć tradycyjne ubezpieczenie z oszczędzaniem na emeryturę. Ubezpieczenie zawierane jest na określony okres. Po jego upływie klient otrzymuje kwotę na jaką opiewała polisa + odsetki z inwestycji. W przypadku śmierci ubezpieczonego środki trafiają do osób wskazanych w umowie ubezpieczenia. Tego rodzaju polisy zapewniają zazwyczaj dużą swobodę w kwestii częstotliwości opłacania składek. Środki z polisy przekazane uposażonym nie podlegają opodatkowaniu. Dzięki temu ubezpieczenie daje możliwość przekazania zgromadzonych środkówrnnp. dzieciom.

3. Ubezpieczenie z myślą o przyszłości dziecka.

Propozycja dla osób pragnących ułatwić finansowy start swoim pociechom. Z regułyrnubezpieczonym jest rodzic, a uprawnionym do otrzymania środków jest dziecko, którernaby je podjąć musi być pełnoletnie. Ciekawostką tego ubezpieczenia jest możliwość zawarcia umowy z np. dziadkami, którzy chcą zadbać o swoje wnuki. Przykładem takiego ubezpieczenia jest FUTURA PRO oferowane przez PZU.

4. Ubezpieczenie zdrowotne.

Fatalny stan państwowej służby zdrowia zmusza wiele osób do poszukiwania alternatywnych form ubezpieczenia zdrowotnego. Obok abonamentów oferowanych przez prywatne kliniki, powstają specjalne polisy zdrowotne. Pozwalają one korzystać z leczenia w wielu renomowanych klinikach za rozsądne pieniądze. Podstawowy pakiet to w zależności od TU wydatek rzędu 40 zł miesięcznie.

Pytaj o umowy dodatkowe – tzw. klauzule

Wykupując ubezpieczenie na życie warto zapytać o tzw. umowy dodatkowe. Wiadomo, że śmierć jest ostatecznością i dlatego warto się ubezpieczyć również od innych nieszczęść: trwałego inwalidztwa, utraty wzroku, utraty zdolności do pracy czy zachorowania na jedną z groźnych chorób jak zawał serca czy nowotwór. Każde TU ma swoją własną ofertę umów dodatkowych i należy samemu ocenić ich wartość. Pamiętajmy jednak, że warto za kilkanaście dodatkowych złotych mieć ochronę na wypadek ciężkiej choroby.

Chcesz kredyt – kup polisę

Boom na kredyty mieszkaniowe jaki obserwujemy od 2-3 lat również sprzyja powstawaniu nowych form ubezpieczeń. Coraz częstszym wymogiem przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy jest posiadanie polisy na życie. Korzyści z tytułu takiego ubezpieczenia odnoszą zarówno bank jak i kredytobiorca. Bank dostaje bardzo dobre zabezpieczenie na wypadek śmierci lub inwalidztwa klienta, a kredytobiorca zwiększa swoje szanse na kredyt oraz zapewnia spokój sobie i swoim najbliższym. W razie nieszczęśliwego wypadku bank otrzymuje pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego na pokrycie spłaty kredytu. Taka polisa jest dodatkowych wydatkiem, ale biorąc pod uwagę koszty kredytu mieszkaniowego, nie jest to wiele.

Czytaj to co jest napisane przysłowiowym mały druczkiem.

Jak w każdej ofercie finansowej tak i w przypadku wyboru ubezpieczenia na życie musimy dokładnie przeczytać warunki oferty tzw. OWU (Ogólne warunki ubezpieczenia).

Sprawdź następujące warunki polisy:

– Wysokość składki – generalnie im wyższa składka, tym wyższa kwota ubezpieczenia. Towarzystwa zazwyczaj podają kwoty przykładowe dla osoby w wieku lat np. 30 lat. Należy brać pod uwagę, że jeśli mamy więcej lat, za tą samą składkę otrzymamy niższą kwotę ubezpieczenia.

– Liczbę wykluczeń, sytuacji w których TU może odmówić wypłaty kwoty ubezpieczenia.

– Czy można zawiesić opłacanie składek w sytuacjach losowych np. w przypadku utraty pracy?

– Czy można w nagłej potrzebie zmniejszyć wysokość opłacanej składki? Osoby starsze chcąc uzyskać wyższą kwotę ubezpieczenia muszą bowiem płacić nawet dwukrotnie większą składkę, co nie pozostaje bez wpływu na ich budżet.

Pamiętaj. Prawo zezwala na odstąpienie od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej podpisania bez ponoszenia konsekwencji. Warto z tego skorzystać jeśli nagle okaże się, że polisa w danej formie nie do końca spełni nasze oczekiwania, albo decyzję podjęliśmy pod wpływem emocji lub też bank zrezygnował z wymogu posiadania polisy jako zabezpieczenia.

Tomasz Bar. Autor jest właścicielem serwisu www.FinanseOsobiste.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *