Jak nie pogubić się w setkach przepisów i paragrafów? Jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy bez ryzyka straty finansowej nawet w przypadku przegranej? Co daje poczucie bezpieczeństwa niezależnie od powagi sytuacji? Pytań jest wiele. Odpowiedź jedna.

Nieznajomość prawa szkodzi, lecz nie zwalnia od jego przestrzegania. A że trudno swobodnie poruszać się w gąszczu kodeksów i przepisów, nie zajmując się profesjonalnie prawem na co dzień, a ryzyko uczestniczenia w sporze prawnym może przytrafić się każdemu z nas, warto zaufać zawodowcom. Zwłaszcza, że taki spór nie musi być naszym wyborem, ale może również nastąpić na skutek działań innej osoby, na co nie mamy żadnego wpływu. Realizacja roszczeń na drodze postępowania sądowego lub obrona swych praw w procesie karnym bywa długotrwała i niekiedy bardzo kosztowna. Wysokość wydatków niejednokrotnie sprawia, że rezygnujemy z dochodzenia naszych praw.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Samodzielna walka o obronę swoich praw lub o udowodnienie racji często jest nie tylko stresująca, ale przede wszystkim kosztowna, gdyż na opłacenie prawnika nie zawsze posiadamy wolne środki finansowe. Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia więc ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzeniem sporów prawnych, a dzięki polisie osoba ubezpieczona może sobie pozwolić na własnego pełnomocnika lub obrońcę: adwokata czy radcę prawnego – koszty z tego tytułu pokryje towarzystwo ubezpieczeń. Nie jest ona ofertą kancelarii prawnej, ale stwarza możliwość dostępu do usług prawniczych, a także do środków niezbędnych do opłacenia adwokatów, radców prawnychrni pełnomocników, a nawet koniecznych kaucji.

Ochrona nawet w razie przegranej

Niezależnie od tego, czy domagamy się należnego odszkodowania, bronimy w sprawie karnej lub o wykroczenie albo dochodzimy swoich praw z tytułu naruszenia prawa do nieruchomości, ubezpieczenie pokrywa koszty związane z sądowym etapem prowadzenia sporu, w szczególności wynagrodzenie prawnika, koszty sądowe wszystkich instancji, koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Polisa zapewnia również unikalną ochronę ubezpieczeniową w zakresie zabezpieczenia się od ryzyka poniesienia kosztów przegranego procesu.

Ochrona w Europie i państwach basenu Morza Śródziemnego

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest powszechną formą ochrony w wielu krajach europejskich, jednak w Polsce jest ono prawie nieznane albo też sprzedawane wraz z innymi usługami finansowymi. Zalety powszechnego ubezpieczania się w zakresie ochrony prawnej bezpośrednio korespondują i wpisują się w toczącą się dyskusję o dostępności do usługrnprawnych. Korzyści wynikające z zabezpieczenia ryzyka uczestniczenia w sporze prawnym i konieczności poniesienia związanych z tym wydatków, powinny być interesujące zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Polisa zapewnia ubezpieczonemu przede wszystkim możliwość zatrudnienia swobodnie wybranego prawnika, którego wiedza może pomóc podjąć decyzję o dalszych działaniach oraz przygotować odpowiednią dokumentację. W ramach polisy ubezpieczony może otrzymać także dostęp do nielimitowanej liczby porad prawnych jeszcze zanim pojawi się jakikolwiek spór prawny, w razie potrzeby wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii, które później mogą rzutować na sytuację jego lub innych osób objętych ochroną. . Liderem na rynku ubezpieczeń ochrony prawnej jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, które zatrudnia wykwalifikowanych prawników oraz współpracuje z kancelariami prawnymi w Polsce i na terenie niemal całej Europy, a także w państwach leżących w basenie Morza Śródziemnego.

Zakres ubezpieczeń i przedmiot ubezpieczenia

Ochrona prawna może działać praktycznie w każdej sferze życia prywatnego, zawodowego lub związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedmiot ubezpieczenia może obejmować prawie każdy problem prawny

Przedmiot ubezpieczenia może dotyczyć:

posiadania lub kierowania pojazdem, tzw. ochrona prawna właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierowcy, rnspraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem wolnego zawodu, rnposiadania lub korzystania z nieruchomości jako właściciel, najemca, dzierżawca, tzw. ochrona prawna nieruchomości,

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tzw. ochrona prawna pracownika, rndoznania nieszczęśliwego wypadku, tzw. ochrona prawna w razie nieszczęśliwego wypadku, rnochrony prawnej konsumenta, tzw. ochrona prawna w życiu prywatnym,

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zakres ochrony może dotyczyć następującychrnproblemów prawnych, jakie łączą się z ww. sferami aktywności życiowej: rnrnochrona prawna związana z dochodzeniem odszkodowań od sprawcy lub innej osoby odpowiedzialnej cywilnie albo jego ubezpieczyciela,

ochrona prawna w sprawach karnych lub o wykroczenie;

ochrona prawna w zakresie ochrony praw na nieruchomości;

ochrona prawna w zakresie sporów wynikających z umów, w tym ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych,

ochrona prawna pracownika w sporach powstających ze stosunku pracy, rnochrona prawna przedsiębiorców w sporach ze stosunku pracy, rnochrona prawna w sprawach sądowych z zakresu prawa podatkowego.

Rynek ubezpieczeń ochrony prawnej stale się rozwija i dostępnych na nim jest wiele ofert różniących się zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Oferowane produkty często nie zapewniają pełnej ochrony, dlatego przy wyborze polisy należy zwrócić uwagę nie tylko na to, w jakich sytuacjach zapewnia pomoc, ale także na tzw. „wyłączenia”, które mogą uniemożliwić dochodzenie swoich roszczeń (np. we wszystkich sporach z firmą, w której jesteśmy ubezpieczeni).

Same korzyści

Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu ochrony prawnej osoba ubezpieczona nie musi ponosić kosztów własnej obsługi prawnej oraz zapłaty kosztów postępowania przed sądem nawet w razie przegrania sprawy sądowej. Oznacza to nie tylko oszczędności w wymiarze finansowym, ale także w wymiarze czasowym – dobre ubezpieczenie ochrony prawnejrnzapewnia stały dostęp do wiedzy prawniczej wykwalifikowanych specjalistów z danej dziedziny prawa.

Informacja prasowa D. A. S. z dnia 28.04.200 r.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *