Mam wrażenie, że rowerzyści w naszym kraju wciąż są na marginesie zainteresowania towarzystw ubezpieczeniowych. O ile w bogatym wachlarzu wszelakich ubezpieczeń wiele ofert skrojonych jest na miarę indywidualnych potrzeb ubezpieczonego, o tyle niestety nie możemy tego powiedzieć o ofercie ubezpieczeń dla rowerzystów – bynajmniej nie jest ona stworzona specjalnie z myślą o tej grupie klientów.

Pomimo tak pesymistycznego wstępu, spróbujmy przeanalizować, jak powinno wyglądać idealne ubezpieczenie dla miłośników tych jednośladów i czego możemy spodziewać się po polskim rynku ubezpieczeń.

Oferta Kup online ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta

Osoba, która chciałaby zabezpieczyć swój rower przed kradzieżą, powinna szukać ochrony w ramach ubezpieczenia ruchomości – jest to element DODATKOWY, uwarunkowany posiadaniem ubezpieczenia mieszkania lub domu w danym towarzystwie. To już jakiś ślad na drodze naszych poszukiwań, jednak nie możemy oczekiwać, że rowerzysta wykupi polisę mieszkaniową, by ubezpieczyć rower!

Spróbujmy zatem określić wszystkie elementy, które powinna zawierać w sobie idealna polisa, by w każdej sytuacji ubezpieczony czuł się bezpiecznie.

Ubezpieczenie casco

Utrata pojazdu w wyniku kradzieży z zamkniętego pomieszczenia – mieszkania/domu, piwnicy, garażu – rower traktowany jako element mienia ruchomego. Należy KONIECZNIE zwróć uwagę, jakie są wyłączenia:

czy ubezpieczeniem objęte są pomieszczenia, w których przeważnie trzymasz rower (np. piwnica, balkon, garaż);

jakie są ograniczenia przy wypłacie odszkodowania (np. maksymalna kwota odszkodowania za mienie ruchome, znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych – a więc tam, gdzie często rowery trzymamy – to 10 % sumy ubezpieczenia);

jakie są wymogi towarzystwa ubezpieczeniowego odnośnie do zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych.

Utrata pojazdu w wyniku rabunku – czyli dokonania lub usiłowania dokonania zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub realnej groźby jej użycia przez osoby trzecie.

Utrata pojazdu w wyniku kradzieży dokonanej poza lokalem mieszkalnym bądź pomieszczeniem do niego przynależnym – tu oczywiście mowa o sytuacji kradzieży roweru spod sklepu/ szkoły/ pracy. Niestety, obecnie nikt na polskim rynku ubezpieczeń nie podejmuje się ubezpieczenia tego ryzyka.

I. Utrata pojazdu w wyniku jego zniszczenia – w wyniku zdarzenia losowego, jak pożar, zalanie czy w trakcie akcji ratunkowej bądź wypadku.

Łatwiej będzie Ci dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania, gdy zawczasu zadbasz o pełną dokumentację ubezpieczonego mienia: rachunki, spis przedmiotów, zdjęcia, zgłoszenie na policji oraz zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi zgodnie z wymogami OWU.

II. Ubezpieczenie NNW

Nawet najcenniejszy rower nie jest wart tyle, ile Twoje zdrowie i życie. Co roku dochodzi do tysięcy wypadków z udziałem rowerzystów – w starciu z samochodami nie mają oni najmniejszych szans. Dobre ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozwoli Ci w tych najcięższych chwilach po zdarzeniu oraz w czasie powrotu do zdrowia nie martwić się o to, jak poradzisz sobie z obciążeniem finansowym, spowodowanym Twoją chorobą. Oczywiście pieniądze z polisy NNW to kropla w morzu potrzeb, jednak jakże pomocna, gdy zdarzy się nieszczęście.

Jeśli myślisz o naprawdę poważnym zabezpieczeniu siebie i swoich bliskich na wypadek kalectwa bądź zgonu (i to nie tylko dlatego, że jeździsz na rowerze), zacznij rozpatrywać możliwość ubezpieczenia na życie. Tu opcji masz cały wachlarz – czyste ochronne na wypadek śmierci albo polisa z elementem inwestycyjnym, z opcjami dodatkowymi, jak NNW, niezdolność do pracy, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego i wiele, wiele innych.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Oczywiście nie zawsze to my cierpimy podczas wypadku. Może się zdarzyć i tak, że przyczynimy się do strat i cierpienia innych. Na przykład zarysujemy zaparkowane auto, doprowadzimy do stłuczki samochodów, czy rozpędzeni wjedziemy na pieszego, przez co dozna on złamania nogi czy urazu głowy. Wszystkie powyższe sytuacje uprawniają ofiary naszych nierozważnych działań do egzekwowania zadośćuczynienia z tytułu poniesionych szkód. Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia OC, możemy się nie wypłacić do końca życia, gdyż jeden nierozważny manewr na rowerze może pociągnąć za sobą całą lawinę nieszczęść.

Podsumowując

Aby być pewnym, że jesteśmy w pełni chronieni, potrzebujemy:

ubezpieczenia roweru od kradzieży i zniszczenia,

bezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Teoretycznie, aby rowerzysta mógł posiadać wszystkie powyższe ubezpieczenia, powinien wykupić 3 polisy! Tak jak już wspominałam, z tych trzech elementów najtrudniej zabezpieczyć nasz rower – nikt obecnie nie oferuje polisy, która uwzględnia wypłatę odszkodowania, gdy ktoś ukradnie nam rower spod sklepu, uczelni czy domu… chyba, że zostaliśmy napadnięci.

Ubezpieczenie na życie

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *