Z analiz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, iż zdecydowana liczba zapytań kierowanych do Ośrodka Informacji UFG dotyczy udzielenia informacji o polisie OC posiadacza pojazdu mechanicznego na określony dzień. W celu usprawnienia obsługi poszkodowanych Fundusz opracował i wprowadził nowy mechanizm on-line „Zapytanie przez Portal” (http://zapytania.oi.ufg.pl/zpp ).

Rozwiązanie to umożliwia szybki dostęp do informacji osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych lub posiadającym interes prawny w uzyskaniu informacji o pokryciu ubezpieczeniowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego, którym szkodę wyrządzono (numer polisy, nazwa zakładu ubezpieczeń).

Dzięki składaniu zapytań on-line oraz uzyskiwaniu odpowiedzi gotowej do pobrania z portalu UFG mechanizm tego zapytania umożliwi znaczne skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie powyższych informacji, z kilku tygodni do nawet 2-3 minut.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *