Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny postanowił rozpocząć promowanie policji jako partnera w procesie eliminowania zjawiska nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach.

W tym roku UFG zorganizował I edycję konkursu, którego celem jest promowanie najefektywniejszych jednostek policji realizujących najwięcej kontroli, w wyniku których Fundusz uzyskał największe przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zwycięzcami I edycji zostały:

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu,

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w lipcu br.

Fundusz od wielu wspiera organizacyjnie i finansowo różne policyjne konkursy, w tym: „Policjant Ruchu Drogowego”, „Patrol Roku”, czy Kynologiczne Mistrzostwa Policji.

Pracownicy UFG uczestniczą w procesie szkolenia policjantów ruchu drogowego, jak również prowadzą nieodpłatnie wykłady i warsztaty szkoleniowe dla Policji na terenie całego kraju. 

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *