Wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nie posiadających komunikacyjnej polisy OC sprawców zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wie o tym tylko dwóch na dziesięciu Polaków, choć dwa razy więcej twierdzi, że słyszało o UFG – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu przez GfK Polonia.

Ankieterzy zapytali dorosłych Polaków czy należy im się odszkodowanie gdy zostaną poszkodowani w wypadku drogowym, a jego sprawca w ogóle nie ma komunikacyjnej polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia. Osiemdziesiąt procent badanych uważa, że w takiej sytuacji przysługuje im odszkodowanie. Jednak, gdy mają odpowiedzieć kto im je wypłaci – ich wiedza jest już znacznie skromniejsza.

W przypadku niezidentyfikowanego sprawcy jedynie 21% Polaków prawidłowo wskazuje, że odszkodowanie wypłaci im specjalna instytucja ubezpieczeniowo-gwarancyjna, czyli UFG.

Pozostali najczęściej uważają, że zrobi to „któraś z firm ubezpieczeniowych” (55% ankietowanych), czy też ZUS (15%). Z kolei przy kolizji z nieubezpieczonym pojazdem – Polacy mają nadzieję otrzymać odszkodowanie od: samego sprawcy (36% odpowiedzi), którejś z firm ubezpieczeniowych (26%) czy od specjalnej instytucji ubezpieczeniowo-gwarancyjnej czyli UFG (23%).

– Badania te wskazują na brak istotnych zmian w poziomie świadomości ubezpieczeniowej Polaków w zakresie zgłaszania roszczeń z tytułu wypadków drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – Jednak gdy taki wypadek wydarzy się naprawdę – uważam, że więcej osób dowiaduje się o istnieniu Funduszu, gdyż aktywnie zaczyna poszukiwać możliwości otrzymania odszkodowania – dodaje.

W minionym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił z tytułu wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieustalonych sprawców prawie 3,5 tysiąca odszkodowań oraz obsługiwał ponad 1,1 tysiąca rent. Przy czym rośnie liczba wypadków zgłaszanych do UFG – jest to wynik rosnącej świadomości ubezpieczeniowej oraz coraz większej aktywności kancelarii odszkodowawczych.

Niewielu nieubezpieczonych właścicieli aut jednak wie, że gdy spowodują wypadek (poza zapłaceniem mandatu i opłaty karnej za brak OC) będą musieli również zwrócić UFG odszkodowanie, które Fundusz wypłacił ofiarom kolizji. W 2009 roku Fundusz zakończył 2484 takie postępowania regresowe z komunikacyjnego OC. Dochody z tego tytułu osiągnęły rekordowy poziom 14,76 mln złotych (o 6,7 % więcej niż rok wcześniej).

Nieubezpieczeni kierowcy stanowią problem nie tylko w Polsce. Poniżej, w tabeli, wartości odszkodowań dla ofiar wypadków samochodowych spowodowanych przez nieubezpieczone pojazdy, w wybranych krajach.

Ile kosztują nieubezpieczeni kierowcy w wybranych krajach (wszystkie kwoty w euro)?*

• Austria 0,5 mln

• Czechy 11,2 mln

• Polska6,3 mln

• Portugalia 23,3 mln

• Słowacja 3,6 mln

• Szwecja 54 mln

• Węgry 20,1 mln

Badanie przeprowadzone zostało w terminie 27-31 maja na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 983 dorosłych Polaków

* Dane za 2008 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *