Nowe klauzule i modyfikacja istniejących, szerszy zakres ubezpieczenia i niższe stawki – to główne cechy nowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia w ofercie UNIQA.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z grupy Prawo&Pomoc przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami płynącymi z tego tytułu, zapewniając tym samym komfort sobie i swoim klientom.

Ubezpieczenie OC Prawo&Pomoc może zostać zawarte w dwóch wariantach. Zakres podstawowy obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową, do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa). Wariant ten może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule.

UNIQA rozszerzyła zakres ubezpieczenia do 22 klauzul, wprowadzając m.in.:

• odpowiedzialność wzajemną (szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubezpieczenia)rn• klauzulę maszynową (szkody powstałe wskutek wady rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych, konserwowanych przez Ubezpieczonego)

• OC za szkody wyrządzone na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii (poprzednio wyłącznie Europa)

• objęcie rażącego niedbalstwa we wszystkich klauzulachrnW ubezpieczeniu zawartym w wariancie podstawowym zastosowano sumy gwarancyjne, natomiast w przypadku wariantu rozszerzonego istnieje opcja zastosowania podlimitów, zamiast odrębnych sum gwarancyjnych.

W nowym produkcie, oprócz znacznie rozszerzonego zakresu ubezpieczenia, wprowadziliśmy także atrakcyjną taryfę. Liczymy, że zmodyfikowane OC zostanie docenione przez naszych klientów, szczególnie, że wdrożone zmiany są odpowiedzią na sygnały płynące do nas z rynku. – mówi Krzysztof Pilc z Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych UNIQA. – Atutem produktu jest nie tylko atrakcyjna cena, ale przede wszystkim bardzo szeroki zakres podstawowy, obejmujący najważniejsze szkody, m.in. wyrządzone w instalacjach podziemnych, powstałe w związku z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych i kafarów lub podczas prac ładunkowych, jak również przeniesienie ognia. – dodaje.

Pełne informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej uniqa.pl.

W grupie Prawo&Pomoc znajdują się także ubezpieczenia: OC z tytułu wykonywania zawodu i OC przewoźników.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *