Grupa UNIQA w Polsce opublikowała raport finansowy za I kwartał tego roku. Udziałem ubezpieczyciela stał się dodatni wynik finansowy w obu sektorach działalności.

UNIQA TU SA

W I kwartale 2012 r. składka przypisana spółki majątkowej wyniosła 342,04 mln zł, co oznacza 21,2% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (282,22 mln zł).

– Tak wysokie stopy wzrostu zostały osiągnięte dzięki dobrym wynikom sprzedaży w sektorze ubezpieczeń korporacyjnych, którego rozwój jest jednym z ważniejszych celów spółki na rok 2012. W ostatnich miesiącach, działając sami lub w koasekuracji, pozyskaliśmy m.in. Jastrzębską Spółkę Węglową, Warszawskie Metro oraz stadiony wybudowane na EURO 2012. Nie zamierzmy na tym poprzestać. Dobry wynik jest również rezultatem dynamicznie rosnącej składki w sektorze mieszkalnictwa i spółdzielczości mieszkaniowej, w którym od 20 lat jesteśmy wiodącym ubezpieczycielem – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

O osiągniętym w I kwartale 2012 r. wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wzrost o 23,7%), ogniowych (wzrost o 41%), technicznych (wzrost o 38%) oraz OC ogólnego (wzrost o 25%). Składka przypisana z AutoCasco wzrosła o 9%, a z ubezpieczeń wypadkowych o 25%, co jest rezultatem efektywnej współpracy spółki z partnerami spółki w zakresie bancassurance. Do wzrostu składek przyczyniły się w znacznej mierze optymalizacja procesu underwritingu oraz bardziej efektywne dopasowanie składek do poziomu ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego. Dynamiczny rozwój sprzedaży spowodował jednocześnie poprawę wskaźników rentowności oraz wzrost wyniku finansowego. Wskaźnik szkodowości spadł z 72,6% po I kwartale roku ubiegłego do 67,4% po 3 miesiącach roku 2012. Przez pierwsze trzy miesiące 2012 r. UNIQA TU wypłaciło 147,01 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (161,73 mln zł przed rokiem). Jednocześnie spółka osiągnęła 2,7 mln zł zysku przed opodatkowaniem w porównaniu z 1,2 mln zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Towarzystwo wykazało ujemną rentowność techniczną na poziomie – 7,66 mln zł (- 7,7 mln zł na koniec marca 2011 r.).

UNIQA TU na Życie

W I kwartale 2012 r. UNIQA TUnŻ  realizowała plany strategiczne dotyczące zarówno rozwoju sprzedaży, jak i wyników finansowych. Przypis składki brutto towarzystwa wyniósł 70,6 mln zł wobec 151,75 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik wzrostu składki regularnej po pierwszym kwartale 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. wyniósł 16,1%, co oznacza przypis w kwocie 19,5 mln zł. Dynamiczny wzrost składki regularnej realizowany jest we wszystkich liniach produktowych, wśród których prawie 70% wzrost odnotowują ubezpieczenia typu unit-linked. Rosną również ubezpieczenia grupowe oraz indywidualne (terminowe oraz endowment). Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce w I kwartale 2012 r. 51,1 mln zł przypisu. W tej grupie produktów, oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, widoczny jest dynamiczny rozwój ubezpieczeń unit-linked, z których przypis po I kwartale 2012 r. był 7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i osiągnął prawie 22 mln zł. Do poprawy wyniku finansowego przyczynił się dynamiczny rozwój sprzedaży przy stabilnym poziomie kosztów. Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za I kwartał 2012 roku wyniósł 0,6 mln zł, w porównaniu z 0,2 mln zł osiągniętymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka wypłaciła 75,16 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto wobec 214,5 mln zł w I kw. 2011 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *